Pagina 1 van 1

Uitbreiding sportpark VSCO’61 hoogst noodzakelijk

Geplaatst: za nov 08, 2003 22:37
door Redactie
In de op 3 november gehouden Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging VSCO’61 hebben de leden unaniem ingestemd met de plannen tot uitbreiding van sportpark “De Heughte” in Oosterwolde.
VSCO’61 groeit uit haar jasje, wat nu al tot uiting komt in een tekort aan een tweede trainingsveld, een vierde speelveld en vier extra kleedkamers of twee grote kleedkamers. Oorzaak is de onstuimige groei die de vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Voorzitter Bert Schipper ontvouwde de plannen, die al liggen bij de Gemeente Oldebroek. Wethouder A.T. Maat heeft toegezegd om er alles aan te doen om nog dit jaar de plannen in de Raad te bespreken, zodat mogelijk volgend jaar al de eerste uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden. Ook is uitbreiding van de parkeerplaats hoogst noodzakelijk geworden. Wekelijks ontstaan verkeersonveilige situaties door het huidige tekort aan parkeerplaatsen. Ook hiervoor ligt al een voorstel bij de Gemeente Oldebroek. Voorzitter Schipper beklemtoonde de nood waarin de vereniging momenteel verkeert. Uitbreiding is noodzakelijk om als voetbalvereniging de zo belangrijke sociaal-maatschappelijke functie te kunnen blijven vervullen binnen de gemeente Oldebroek. Hij hoopt en verwacht dat de Gemeente Oldebroek ook haar verantwoording neemt.

Verder presenteerde de preses de missie en visie van de vereniging. De kapstok waarop het verenigingsplan wordt gebaseerd. De voorzitter benadrukte dat uiteraard voetbal centraal staat binnen de vereniging, maar dat naast het voetbal de mens centraal staat. Iedereen moet een plek kunnen vinden binnen de vereniging. Iedereen moet zich thuis voelen bij VSCO’61. Verder gaf hij aan dat de vereniging haar prestaties op eigen kracht wil neerzetten met daarbij een regionale uitstraling. De gepresenteerde missie en visie werden onderstreept door de aanwezige leden.

Door de leden werden voorzitter Bert Schipper en jeugdbestuurslid Yvonne Koops herkozen en als bestuurslid Kantinezaken en Activiteiten Ben van ’t Hul gekozen. Verder stemden de leden in met de voorgestelde contributieverhogingen en werden de begroting en jaarverslag goedgekeurd.

Bron: http://www.vsco.nl/