Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Reformatorisch Dagblad, 18 maart 2010
Windmolens bij Oldebroek onzeker

De Raad van State vindt dat er een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) moet komen voor het plan om vijf hoge windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen.

De Raad stelt vast dat de vijf windmolens deel uitmaken van een plan van in totaal twaalf windturbines bij knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt in een woensdag gepubliceerde uitspraak.

Het windpark is verdeeld over twee provincies en drie gemeenten. Alleen de gemeente Oldebroek stelde het bestemmingsplan vast voor de bouw van alvast vier windturbines. Kampen moet er vijf bouwen en Hattem drie. Kampen schoof het plan op de lange baan en Hattem is bezig met het opstellen van een inpassingsplan.

De raad stelt evenwel dat het gehele plan niet los van elkaar mag worden uitgevoerd. Dat betekent dat er een MER moet komen ook al gaat op dit moment alleen Oldebroek door met het plan.

De uitspraak is een opsteker voor bezwaar makende omwonenden. Zij vochten bij de Raad van State het Oldebroekse bestemmingsplan en natuurbeschermingswetvergunning voor de plaatsing van vier windturbines aan.

De omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en verstoring van het landschap, zo dicht bij de heuvels van de Veluwe.
De Raad van State is het met hen eens dat de gemeente Oldebroek een zogenoemde plan-MER had moeten laten uitvoeren. In een MER wordt bekeken of windturbines van 105 meter hoog wel passen in het landschap en of er geen betere locaties zijn te vinden.
Nu het Oldebroekse plan is gesneuveld, is de kans klein dat er op die plek hoge windmolens komen, laat staan in Kampen en Hattem. De twee laatste gemeenten zullen hun plannen naar verwachting afhankelijk maken van de uitkomst van het onderzoek dat Oldebroek nu moet laten uitvoeren.

Reformatorisch Dagblad, 18 maart 2010
Ingezonden toevoeging en opmerking door Huub Verberk ABO:

De vraag of er nu wel of geen windmolens moeten komen is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Oorspronkelijk wilde de initiatiefnemer ruim tien molens plaatsen. In de gemeente Kampen. Hattem en Oldebroek. Twee provincies, Overijssel en Gelderland moesten hieraan meewerken. In de jaren 2005-2007 is hierover langdurig gesproken met ongeveer alles en iedereen
Het aanvragen van een dergelijke bouwvergunning is zeer complex. Er zijn nog maar weinig mensen die dit volledig begrijpen. Een onderdeel van deze vergunning is een milieu rapportage. Hierin wordt nauwkeurig beschreven wat de gevolgen voor het milieu kunnen zijn. De initiatiefnemer dacht slim te zijn en 'knipte' het plan in drieën, zodat dit onderzoek niet nodig was. De Raad van Staten dacht hier anders over en vernietigde de vergunning.

Einde verhaal zou je denken.

Ondertussen bleek dat de gemeente Kampen en Hattem er niets voor voelden deze enorme windmasten (veel hoger dan de ABN toren) toe te laten. Ook de provincie Overijssel zag er niets meer in. Gelderland werd ook minder enthousiast. De provincie moet van de centrale overheid een bepaalde hoeveelheid windenergie leveren. In eerste instantie dacht men dat de tien molens in Hattermerbroek hard nodig waren. Nu blijk echter dat men ook zonder deze molens de hoeveelheid energie wel haalt. Het beleid is ook wat veranderd. Men wil liever grote parken op zee en liever geen kleine plukjes molens her en der verspreid over de provincie. Ook de gemeente Oldebroek was niet zo enthousiast meer. De vorige bouwaanvraag heeft veel geld gekost en men voelt er niets voor dit nog een keer te doen.

Einde verhaal zou je denken.

Nee, nog niet. De initiatiefnemer dient in mei 2010 opnieuw een aanvraag in. Niet geschoten is immers altijd mis. Deze keer niet voor tien molens maar voor slechts vier en alleen in de gemeente Oldebroek. Hij belooft dat de milieurapportage nu wel gedaan zal worden. De gemeente Oldebroek is bang dat de kosten van deze vergunning weer erg hoog gaan worden. En dan is er plotseling een 'oplossing'. De gemeente vraagt of de provincie nog veel belang heeft bij het plaatsen van de windmolens. Nou nee, niet echt. We kunnen ook wel zonder. Maar als de gemeente het nu aanbiedt dat wil de provincie het wel hebben. Als we niet akkoord gaan met de aanvraag is het voor de provincie ook goed. Kortom, het college hoeft niet akkoord te gaan met de aanvraag van de provincie. Echt gelukkig is de provincie met dit cadeautje uit Oldebroek ook niet.

Einde verhaal zou je denken.

De initiatiefnemer blijft echter aandringen. Het college gaat weer naar de provincie. Eindelijk spreek men af dat de gemeente Oldebroek de aanvraag doorspeelt naar de provincie Gelderland. De gemeente behandelt de aanvraag niet meer. Ze hebben dan geen kosten en zijn er niet meer voor verantwoordelijk. Men gooit het probleem over de schutting naar de provincie. Je hebt er dan ook niets meer over te vertellen en de gemeenteraad staat daarna buitenspel.

Einde verhaal zou je denken.

Deze oplossing moest echter door de gemeenteraad. Het college stelde voor deze vergunning aanvraag niet of nauwelijks te behandelen. Het was immers de 'zelfde' aanvraag van 4 jaar geleden en er was in de laatste jaren toch niets veranderd. Gelukkig waren veel raadsleden hier niet gelukkig mee. Het was immers geen groot park meer van drie gemeenten en twee provincies. Het waren slechts vier molens in Hattemerbroek verder niets. Dit is geen kopie van de oude aanvraag. Die aanvraag had de gemeenteraad in december 2007 goedgekeurd. Dit is echter eenn andere aanvraag en de omstandigheden zijn ook anders. Kortom de gemeente raad vindt dat deze vergunning gewoon behandeld moet worden en heeft het voorstel weer naar het college teruggestuurd. In de komende weken wordt de aanvraag, inclusief alle inspraakmogelijkheden, weer helemaal opnieuw behandeld.

Daarna einde verhaal??

Huub Verberk ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oorspronkelijk wilde de initiatiefnemer ruim tien molens plaatsen. In de gemeente Kampen. Hattem en Oldebroek. Twee provincies, Overijssel en Gelderland moesten hieraan meewerken.
Van Werven's eerste plan was 3 molens in Hattem en 5 in Oldebroek.
Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het park heeft tot begin deze maand ter inzage gelegen in Oldebroek en Hattem. Daarin wordt uitgegaan van vijf molens op Oldebroeks grondgebied, langs de Nieuwe Middelwetering, links van de N50. Drie molens moeten op Hattemer grond komen, vanaf Wezep bezien links langs de A28. bron De Stentor 2006
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Wikken en wegen met windmolens
zaterdag 15 januari 2011 19:19

Opnieuw ligt de vraag op het bord van de gemeenteraad van Oldebroek of we de plaatsing van 4 windmolens in Hattemerbroek langs de A 50 mogelijk willen maken. Willen we als gemeente niet alleen belijden dat we voor duurzame energie zijn of willen we hier ook aan meewerken. En kan dit op de locatie en hoeveel overlast geeft het…een moeilijke afweging....lees verder op de website van de ChristenUnie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Vereniging Landschap en Milieu Hattem houdt oogje in het zeil
donderdag 20 januari 2011 00:02

HATTEM – De Vereniging Landschap en Milieu Hattem zet zich in voor het behoud van natuur en de bijzondere landschappen in de IJsselstad. De vereniging is in 1968 opgericht onder de naam Milieugroep Hattem. "De sterke punten van Hattem zijn landschap, natuur en cultuur en dat willen we graag zo houden", aldus secretaris Jannes Hoeksema. lees verder op Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Het vrslag van de commissie vergadering van 12 januari staat online
http://www.oldebroek.nl/gol/webgen.nsf/ ... 1C003B4976

Hieronder enkele citaten uit het verslag:
De heer B. van ’t Hof uit Zalk spreekt in aan de hand van een presentatie. Hij woont "onder de rook" van de windmolens die in zijn woonplaats zouden moeten komen.
Volgens hem ligt er op dit moment een procedure voor in het kader van de Crisis- en herstelwet (CHW). Hij wijst erop dat die wet alleen van toepassing kan zijn als de gemeente het plan op zachte gronden heeft afgewezen en dan ook nog voor 31 maart 2010. Dat is in dit geval niet gebeurd. Er is ook een stuk van de provincie van juni 2010, gericht aan de minister, waarin staat dat de verzoeken voor een inpassingsplan in Hattemerbroek zijn ingetrokken. Die informatie is actueler dan de informatie waar de commissie over beschikt. Oldebroek heeft op harde gronden met het plan ingestemd, maar het besluit van de raad is op diezelfde harde gronden door de Raad van State vernietigd. De rechter vond het een ondeugdelijk plan. Ze stelde ook dat er een MER had moeten worden uitgevoerd, waarin niet alleen de effecten van de windmolenparken, maar ook die van de Hanze­lijn en het bedrijventerrein onderzocht had moeten worden. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is op dezelfde gronden vernietigd. Ook al was de MER uitgevoerd, dan nog had het plan niet gerealiseerd kunnen worden. Spreker wijst op het consistente beleid van de raad om het landelijke gebied niet te laten verrommelen. Volgens hem past dit plan daar niet in. Ook wijst hij erop dat de plannen van de landelijke overheid inmiddels zijn veranderd. Onlangs is vanuit het Rijk en ook vanuit Europa in publicaties gesteld dat de belangrijkste doelstelling van windenergie is gehaald, maar dat er nog een andere doelstelling is: de reductie van CO2-uitstoot. Die doelstelling is volgens spreker echter alleen te realiseren door een vermindering van energiegebruik. De huidige minister wil dat massaal wordt ingezet op zonne-energie. Spreker stelt dat die vorm van energie ook goed in deze gemeente past. Financieel gezien is er volgens hem ook geen enkele reden om opnieuw kosten te gaan maken voor het plan dat nu voorligt.
De heer De Graaf spreekt in namens initiatiefnemer Van Werven Energie B.V. Hij geeft aan dat hij vooral aanwezig is om eventuele vragen vanuit de commissie te beantwoorden. Dat geldt ook voor de heer R. Goedhart die namens de provincie aanwezig is. Spreker wil zijn eerdere pleidooien voor het windmolenpark niet herhalen. Wel merkt hij op dat de heer Van ’t Hof de raad zoals die zich in 2007 met het onderwerp bezighield min of meer te schande maakt. Volgens hem is er toen een gedegen afweging gemaakt op basis van zorgvuldige rapportages. De Raad van State heeft advies ingewonnen bij STAP, een zeer deskundige instantie. Die instantie vond geen reden om het plan af te wijzen. Dat mevrouw Simonis van de Raad van State tot een andere gedachte kwam, lag aan haar overtuiging dat Oldebroek had moeten bekijken of het om twaalf windturbines ging of om vier. Die grond voor haar uitspraak verraste ook de bezwaarmakers. De initiatiefnemer vraagt nu niet om een inpassingsplan op basis van de Crisis- en herstelwet. Hij vraagt de medewerking van de raad om het plan opnieuw op te pakken, omdat hij vindt dat daar een goede basis voor is. Overigens heeft hij er geen bezwaar tegen als de gemeente de medewerking van de provincie vraagt. Spreker vindt dat de MER zal moeten uitwijzen of het verstandig is om dit plan uit te voeren.
Klik hier om direct naar het verslag van de vergadering te gaan
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

De behandeling van de vier windmolens door de gemeenteraad lijkt nog niet de aandacht te hebben getrokken van de inwoners van onze gemeente. Het overgrote deel van de politieke partijen in onze gemeente is een voorstander van duurzame energie. Maar moet dat in onze eigen achtertuin? Zo kun wel tientallen vragen stellen en argumenten bedenken die voor of tegen de realisatie van het plan pleiten.
Het is wel een feit dat de molens vanaf grote afstand zichtbaar zullen zijn. Of je dat mooi, lelijk of zelfs storend vind is afhankelijk van de 'gekleurde bril' waar je als burger door kijkt.
In het kader van de toekomstvisie 2030 en de behandeling door de raad van de vier windmolens, heeft de redactie de molens proberen te visualiseren in het landschap op haar voorpagina.
Een onderzoeker aan de TU Delft heeft dit ook gedaan, en twee kaarten gemaakt met de zichtbaarheid van de molens.
Zichtbaarheid vier windturbines Oldebroek masthoogte 105 meter.
Zichtbaarheid vier windturbines Oldebroek tiphoogte 150 meter.

Afbeelding

door martin rotman
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

ABO niet blij met besloten bijeenkomst windmolens

Bericht door Redactie Noord »

ABO niet blij met besloten bijeenkomst windmolens
OLDEBROEK / HATTEMERBROEK - Alle raadsleden kregen afgelopen weekend van van Werven een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst alleen voor raadsleden. Een besloten informatiebijeenkomst dus. De ABO-fractie heeft ernstige bedenkingen en bezwaar tegen deze uitnodiging.

Het is elke initiatiefnemer natuurlijk vrij om het traject zo in te vullen zoals hij dat wil. Het is elke partij en raadslid natuurlijk vrij om op deze uitnodiging wel of niet in te gaan. Maar besloten bijeenkomsten... alleen voor raadsleden. Het zou in de ogen van ABO veel beter zijn als dit een openbare bijeenkomst was ook voor de tegenstanders, omwonenden en belangenorganisaties. Het is een bijeenkomst met een zeer uitgebreid programma en deskundige insprekers. Juist daarom begrijpt ABO niet waarom dit een besloten bijeenkomst moet zijn. Het is een uitstekend initiatief van van Werven, de initiatiefnemer voor de Windmolens.

Maar blijkbaar mag niet iedereen die informatie weten. ABO betreurt dit.

Deze uitnodiging of bijeenkomst heeft niets met een werkbezoek te maken. Soms worden fracties uitgenodigd een bedrijf of een sportvereniging te bezoeken. Daar is niets mis mee, integendeel. Burgers mogen fracties altijd informatie geven over bepaalde situaties of initiatieven. Maar dan wel openbaar en niet in achterkamertjes.

ABO heeft afgelopen periode al vaker richting het college aangegeven dat het wenselijk is dat er een protocol (werkwijze) komt, waarin vastgelegd wordt hoe Oldebroek met particuliere initiatieven ( windmolens) omgaat. Zo'n protocol geeft duidelijkheid vooraf aan zowel de gemeenteraad, de initiatiefnemer en de burgers. Het voorkomt bovendien situaties waarbij het ene initiatief of initiatiefnemer weer een ander behandeling krijgt dan een andere.

Helaas ontbreekt het in Oldebroek aan dergelijk protocol. Gevolg is dat de raad niet echt een kader heeft waarop ze B&W kunnen controleren. ABO hoopt dat het College zelf initiatieven gaat nemen om zo'n protocol op te stellen. We leven in een tijd waarin burgerparticipatie en draagvlak van burgers erg belangrijk is. Als gemeente moeten we daarop inspelen beleid voor maken zodat de spelregels en procedures vooraf voor iedereen helder zijn. Het is voor ABO natuurlijk mogelijk hiervoor een motie (verzoek aan College) in te dienen met de gezamenlijk politieke partijen. Als het College echt niet wil kan ABO eventueel een initiatiefvoorstel opstellen en het College afdwingen ander beleid te gaan voeren. Dit initiatiefvoorstel heeft dan wel voldoende steun van andere politieke partijen nodig.

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Vragen over de windmolens, wie weet antwoord?

Als inwoner van de gemeente Oldebroek heb ik nog een aantal vragen over de plannen die van Werven heeft om een viertal windmolens te plaatsen in de oksel van knooppunt Hattemerbroek.

Ik ben een voorstander van duurzame energie en denk dat windenergie daar ook in beperkte mate kan bijdragen. “Dus ook als het in mijn achtertuin is!” Uiteraard mogen de molens geen overmatige overlast voor de dichtst bijzijnde bewoners veroorzaken.

Vraag: Is de maximale overlast op die locatie acceptabel voor de bewoners?

Bij de eerdere vergaderingen in 2006/2007 werd de indruk gewekt dat het om een kleinschalig windmolenpark van totaal zeven molens zou gaan, in de oksel. Het park was ook zo ontwikkeld opdat de aanvrager geen MER procedure hoefde te doorlopen. Later werd er aansluitend op het park in de oksel ook in Kampen een aanvraag gedaan om molens te plaatsen op Overijssels grondgebied. Het windmolenpark zou dan van de oksel doorlopen richting Kampen. Dan spreek je niet meer over een beperkt park, maar over een windmolenpark die het open landschap tussen Hattemerbroek en Kampen zal domineren. Daar ben ik een sterk tegenstander van!

Vraag: Als de gemeente instemt met de vier molens op het grondgebied van de gemeente Oldebroek, krijgen wij dan de keiharde garantie van Kampen, Overijssel en de Nederlandse overheid dat er nu en in de toekomst geen windmolens geplaatst worden in de IJsseldelta rond Kampen?


Om niet terug vallen op het “niet in mijn achtertuin” principe, is het misschien mogelijk om het plan van 2006/2007 op een andere manier in te vullen. Er werd toen aanvraag gedaan voor een park van minder dan 15 megawatt. Deze capaciteit is op dit moment al realiseerbaar met twee windturbines. Deze veroorzaken waarschijnlijk minder overlast en kunnen kort bij de oksel geplaatst worden, zodat er een grote afstand blijft bestaan met de provincie grens. Plaatsing van één in de gemeente Oldebroek en één in de gemeente Hattem.

Vraag: Is de optie van minder windmolens op een kleiner oppervlak ook onderzocht?

Naar mijn mening is het doorslaggevend om in te stemmen met het mogelijk maken van een windmolenpark, de mogelijke overlast en de garantie dat er verder in het gebied richting Kampen en omgeving geen molens komen. (Denk dan aan de wijde omgeving)

In afwachting van de antwoorden en met groet,

Martin Rotman
Inwoner Wezep
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

vraag 1 de overlast van de bewoners is niet acceptabel. Het gaat niet alleen om het geluid maar ook over de horizon vervuiling. Deze molens kun je 30 ! km verderop nog zien. Ook vanuit Hasselt Oldebroek Noordeinde enz
vraag 2 Nee er is geen garantie dat er elders geen molens komen
vraag 3 minder molens zal niet gebeuren, in tegendeel De provincie wil liever geen klein plukje molens (4) maar liever een groot park. Als de vier molens er komen zal de druk op Hattem en Kampen toenemen om ook daar molens te plaatsen zodat het uiteindelijk 15 worden.

met vriendelijke groet

Huub Verberk
Engbert J Ruitenberg
Berichten: 8
Lid geworden op: di feb 15, 2011 14:01

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Engbert J Ruitenberg »

Antwoorden op je vragen.
Net als jij zijn wij als fractie van de ChristenUnie ook voorstanders van duurzame energie. Ook windenergie kan (moet) een bijdrage leveren als we de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 willen halen. Maar wat als deze molens zoals jij het zegt in je achtertuin gepland worden.

We hebben met elkaar in Nederland regels afgesproken waaraan zaken als overlast en hinder moeten voldoen, wettelijke normen. Deze normen; denk aan geluid, slagschaduw maar ook aan hinder voor vogels aantasting van de natuur mogen de geplande molens in ieder geval niet overschrijden anders mogen ze niet eens geplaats worden. Daarnaast is er een nog meer subjectieve beleving van hoe storend is het in het landschap en hoe wordt het uitzicht aangetast. Maar ook hier zijn onderzoek methodes voor. De uiteindelijke keuze om wel of niet te plaatsen is aan de politiek. Hoeveel overlast willen we accepteren voor het maatschappelijk belang.

In 2007 hebben we als gemeenteraad van Oldebroek al een bestemmingsplan goedgekeurd. De Raad van State heeft dit later vernietigd. De belangrijkste reden was dat er geen plan-MER onderzoek was uitgevoerd. De rechter wenste alle plannen die er waren (Oldebroek, Hattem en Kampen) als één plan te zien waardoor de grens van 15 MegaWatt werd overschreden en er een plan-MER noodzakelijk is. Ook vond de rechter dat de totale aantasting van de woonomgeving in Hattemerbroek (Hanzelijn,Bedrijventerrein en nu de windmolens) van dien aard was dat een plan-MER onderzoek nodig was.

In het voorliggende plan, 4 molens in Hattemerbroek langs de N50, is opgenomen een plan-MER onderzoek naar alle 15 molens dus inclusief Kampen en Hattem. Dit plan-Mer onderzoek moet alle aantastingen van het milieu in beeld brengen en dat toetsen aan de normen en daarna beoordelen of dit acceptabel is. Als dit onderzoek aangeeft dat 15 molens teveel is (volgens kenners wel waarschijnlijk) dan gaat daar direct een streep door. Daarna wordt onderzocht welke milieubelasting 7 molens (Oldebroek en Hattem) geeft en zo ook met alleen 4 molens in Hattemerbroek.

Dan concreet de vragen:
vraag 1. Dit zal moeten blijken uit het plan-MER onderzoek, toetsen aan de wettelijke normen. En of dit dan acceptabel is zal per persoon of partij weer anders uitgelegd worden.
vraag 2. Dit is allereerst afhankelijk van de uitslag van de plan-MER toets. Als deze uitkomst voor de 15 molens negatief is kunnen ze niet meer geplaats worden. Als de plan-MER het wel mogelijk maakt is het afhankelijk van de provincie Overijssel. Kampen heeft als raad tegengestemd en wettelijk heeft de provincie, door de crisis en herstelwet de bevoegdheid om een inpassingplan te maken. Provincie Gelderland heeft besloten om hier geen gebruik van te maken Overijssel niet.
vraag3. Dit is niet onderzocht maar de molens die jij bedoelt zijn nog veel hoger tiphoogte 200 meter en dan is het maar de vraag of dit minder overlast geeft.

Woensdagavond 16 februari 19.30 uur is de commissievergadering in het gemeentehuis waar dit onderwerp besproken wordt.

met vriendelijke groet,
Engbert Jan Ruitenberg
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

Besloten bijeenkomst windmolens.


Niet zo lang geleden hebben wij de vinger aan de pols gelegd over het feit dat het bedrijf van Jan van Werven een besloten bijeenkomst voor de raad belegd heeft, waar onder het genot van een drankje en een hapje de raadsleden gemasseerd werden om toch vooral voor de bouw van de windmolens in Hattemerbroek te stemmen.Ons inziens is het niet nodig deze informatie tijdens een besloten bijeenkomst te geven. Blijkbaar mag niet iedereen deze informatie horen. Jan van Werven heeft in de openbare commissievergadering al zijn zegje over de windmolens mogen doen, maar mogelijk had hij de indruk dat hij daar niet goed uit de verf is gekomen met al die tegenstanders die ook het woord hadden gevoerd.We hebben de afgelopen dagen veel, erg veel reacties gekregen van burgers die ernstig bezorgd zijn over de komst van deze 90 meter hoge palen met een top hoogte van 130 meter. De ANB-IJssel toren is 95 meter hoog.Sommige fracties gaven aan dat zij niet naar deze besloten bijeenkomst zouden gaan. Echter alle fracties, met uitzondering van ABO, waren vertegenwoordigd op dit feestje. De ABO fractie is ernstig teleurgesteld in alle politieke partijen uit Oldebroek. De weg naar verandering en vernieuwing zal op deze manier erg lang duren in Oldebroek !! Wanneer gaat de rest begrijpen dat dit niet kan ?ABO wil aan dit soort achterkamertjespolitiek niet mee doen.Fractie van ABO
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Engbert Jan en Huub bedankt voor jullie toelichting.

Huub, je kunt de molens mooi of lelijk vinden ik vind ze mooi.

Engbert Jan, het wordt mij steeds duidelijker dat hoe mooi ik een paar molens in de oksel vind en ze er graag had gezien, je de deur voor Kampen Overijssel openzet. En dat is iets wat naar mijn mening ons mooie landschap teveel zal aantasten. Dan krijgen wij een landschap als in de Flevopolder. Dat moet worden voorkomen. Ik hoop dat de gemeenteraad de regie in eigen hand houdt en zich zal verzetten tegen het project, zolang er geen keiharde garanties zijn dat alleen enkele molens in de oksel geplaatst zullen worden.

Om toch duurzame energie op te wekken moet er vanaf nu maar meer naar de mogelijkheden van zonnegergie in onze gemeente gekeken worden.
Vergassing van mest enz ben ik nog geen voorstander van omdat bij deze installaties voor een goede werking akkerbouw gewassen zoals mais toegevoegd moeten worden.

Groet, Martin
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

gemeente Oldebroek kan nooit garanderen dat er "" maar"" vier molens komen. Wij zijn niet de baas van Kampen en Hattem. Als we de vergunning verlening naar de provincie doen, kunnen we zeker niets meer garanderen. De gemeente raad heeft er dan nooit meer iets over te zeggen.

Windmolens kunnen mooi zijn maar dan wel kleiner. Maar ja hoge molens vangen meer wind en meer geld. Blijkbaar gaat het in onze maatschappij altijd om meer geld.....
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Ik vind het een zeer correcte opmerking dat niet alleen windmolens een optie voor groene energie zijn. Tevens ben ik het ermee eens dat een rij van windmolens een zeer grote horizonvervuiling is. Onze horizon is al vervuilt door de "skyline" van Zwolle, met de ABN toren en zijn buur toren(s).

Een groot goed voor de gemeente zou zijn om ook te investeren in zonnepanelen om o.a. de gemeentelijke gebouwen. Gemeentehuis, doprshuizen, het zwembad, allemaal grote daken met veel ruimte voor zonnepanelen.

Daarnaast zou en een idee kunnen zijn om gegroepeert een aantal windmolens te plaatsen, dit in plaats van de rijtjes. Als een rijtje windmolens de wind van opzij heeft dan draaien ze ook allemaal, dus als je een groepje windmolens hebt dan heb je de horizonvervuiling tot een minimaal beperkt en je bent toch duurzaam bezig.

Tot zover het idealistise verhaal. Ik persoonlijk vind alle investering in "groene" energie de allergrootste larie, natuurlijk moet het anders, maar die paar windmolens in de gemeente zijn maar een druppel op de gloeiende plaat.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Derde commissie vergadering nodig voor behandeling aanvraag bouw Windturbinepark.

Steeds meer argumenten en feiten komen tijdens de vergaderingen op tafel, met daarbij ook steeds meer 'haken en ogen'.
Het onderwerp wordt in het verslag van de commissievergadering als volgt afgesloten:
De heer Ruitenberg vindt de informatie die nog van de provincie moet komen van wezenlijk belang voor de besluitvorming. Hij steunt het voorstel om resterende vragen schriftelijk in te dienen en dan in de volgende commissievergadering een debat te voeren.
De overige commissieleden sluiten zich daarbij aan.

De volgende commisievergadring staat voor 30 maart 2011 op de kalender.
Klik hier om verslag en bijbehorende stukken van de commissievergadering van 16 februari te lezen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie