Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Het CDA gaat de leden betrekken bij de meningsvorming over het plaatsen van de windmolens:
Beste CDA leden,

Binnenkort moet de gemeenteraad en ook de CDA fractie een besluit nemen over de plaatsing van windmolens nabij Hattemerbroek.

Mocht u als CDA lid hier een mening over hebben dan horen wij die graag. U bent dan van harte uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen met de CDA fractie op donderdag 24 maart van 19.30 tot 20.30 in het gemeentehuis te Oldebroek.

Wie weet tot dan!

Met vriendelijke groet,

Arjan Dickhof
Fractie voorzitter CDA Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie 3
Berichten: 234
Lid geworden op: ma jun 21, 2010 20:15

Hoe verder met de windmolens bij de N50?

Bericht door Redactie 3 »

persbericht gemeente Oldebroek
Hoe verder met de windmolens bij de N50?

Er is al veel gesproken en geschreven over de windmolens bij de N50. De gemeente Oldebroek wil een zorgvuldige afweging maken waarin alle belangen goed zijn afgewogen. Om tot zo'n zorgvuldig besluit te komen, is een aantal stappen nodig. Er moet een onderzoek komen naar de effecten van deze windmolens op het milieu. Ook de mening van de inwoners van met name de kern Hattemerbroek weegt zwaar. Om recht te doen aan alle aspecten, heeft het college een voorstel gedaan aan de Raad hoe dit besluit zo goed als mogelijk genomen kan worden.


Er zijn al verschillende vergaderingen geweest over de windmolens bij de N50. Verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Het is bekend dat dit project bij inwoners van Hattemerbroek en omgeving op weerstand stuit. Mensen vrezen de aantasting van het woongenot en leefomgeving, onder andere door geluidsoverlast. Tegelijk leveren windmolens een goede bijdrage aan schone energie. Een lastig dilemma voor de gemeente Oldebroek.

Ingewikkeld
Het wordt nog wat ingewikkelder. In 2007 heeft de raad van Oldebroek eensgezind besloten het realiseren van windmolens bij de N50 mogelijk te maken. Vorig jaar maart heeft de Raad van State het bestemmingsplan 'Buitengebied Windturbinepark' met de bijbehorende vergunningen, vernietigd. Hiermee is vooralsnog het juridische en planologische kader voor het windmolenproject vervallen. De raad moet opnieuw een besluit nemen over dit plan. Initiatiefnemer Van Werven heeft daarom een principeverzoek ingediend bij het college van de gemeente Oldebroek om het project voort te zetten. Tegelijk heeft de Provincie Gelderland aangegeven dat zij in dit gebied graag windmolens wil plaatsen, al dan niet samen met de Provincie Overijssel. De gemeente Kampen heeft ondertussen besloten niet mee te werken. De gemeente Hattem beraadt zich nog. Het vraagstuk overstijgt de gemeentegrens van onze gemeente. Daarom vindt het college dat dit ook een provinciaal vraagstuk is.

Voorstel
Het voorstel van het college aan de raad voor de vergadering van 12 april is als volgt:
 • • Uit te spreken mee te werken aan het realiseren van windmolens aan de N50 als de MER-
  uitkomsten positief zijn.
  • Biomassa Van Werven Energie moet zorgen voor een milieu effect rapportage (een
  zogenaamde MER). Dit brengt exact in kaart wat de effecten van de windmolens zijn voor
  milieu.
  • Als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, gaat het college met deze uitkomsten
  naar Hattemerbroek om dit toe te lichten en te bespreken met de inwoners.
  • De raad neemt een besluit of en hoe zij verder gaat.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hoe verder met de windmolens bij de N50?

Bericht door Barry »

Redactie 3 schreef:Voorstel
Het voorstel van het college aan de raad voor de vergadering van 12 april is als volgt:
 • • Uit te spreken mee te werken aan het realiseren van windmolens aan de N50 als de MER-
  uitkomsten positief zijn.
  • Biomassa Van Werven Energie moet zorgen voor een milieu effect rapportage (een
  zogenaamde MER). Dit brengt exact in kaart wat de effecten van de windmolens zijn voor
  milieu.
  • Als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, gaat het college met deze uitkomsten
  naar Hattemerbroek om dit toe te lichten en te bespreken met de inwoners.
  • De raad neemt een besluit of en hoe zij verder gaat.
Als ik dit voorstel lees, dan moet ik helaas concluderen dat de inwoners van Hattemerbroek niet serieus zijn genomen en de beloften die gedaan zijn, niet worden nagekomen. Ik lees hier verkapt, de windmolens mogen komen. Meewerken aan de realisatie en onderzoeken of windmolens goed zijn voor het milieu... weer een punt waarop de gemeente haar geloofwaarigheid niet kan herstellen.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

.......Dat betekent niet dat burgers altijd hun zin kunnen krijgen. Want een raadslid zal altijd het algemeen belang moeten afwegen. De vraag is daarbij: waar is de samenleving als geheel het meest mee gediend?.......bron website ChristenUnie
Misschien deze Quote een beetje uit zijn verband gerukt, maar gisteren heb ik het artikel op de website van de CU gelezen en moest gelijk aan de besluitvorming rond de windmolens denken.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolens Oldebroek op de tocht
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen. vrijdag 01 april 2011 | 18:02

OLDEBROEK - Hoewel het project bij veel inwoners op weerstand stuit, werkt de gemeente Oldebroek vooralsnog mee aan het realiseren van vier windmolens bij Hattemerbroek. Voorwaarde is dat een MER-onderzoek positief uitpakt. Initiatiefnemer Van Werven zal het effect van de windmolens op het milieu gaan onderzoeken, waarna de uitkomsten met inwoners van Hattemerbroek worden besproken......Lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolens: een tussenstand
bron http://oldebroek.christenunie.nl door Engbert Jan Ruitenberg, vrijdag 01 april 2011

De vraag of de windmolens er echt komen is nog niet beantwoord. Het is een lange weg met ingewikkelde afwegingen. Deze week kwam er een nieuw voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders voor de te volgen procedure, waarbij het gaat om een bestemmingsplan voor 4 windmolens in Hattemerbroek. Het nieuwe voorstel is: eerst een plan-Mer (=milieueffect-rapportage)-procedure uit laten voeren,......Lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Christen Unie schreef:•Als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, gaat het college met deze uitkomsten naar Hattemerbroek om dit toe te lichten en te bespreken met de inwoners.
Ik geloof niet dat de inwoners van Hattemerbroek tegen de groene energie winning zijn, alleen willen ze het niet in hun achtertuin! Hattemerbroek ligt in een trechter tuseen de drukke spoorweg, de A28 en A50. Het stukje vrijheid tussen dorp en snelwegen gaat ontnomen worden door industrieterein. Industrieterein wat zorg voor meer vracht- en forensenverkeer en vervolgens wil men in een propvolle trechter ook nog een paar windmolens stoppen.

Wat moet worden onderzocht is niet de milieueffecten van windmolens, maar de mogelijk om andere soorten groene energie op te wekken en welke locaties verspreid over de gemeente geschikt zijn voor het opwekken van deze groene energie.

In de uitgestrekte polders bij Oosterwolde is ook ruimte voor windmolens, Van Werven kan ook op haar locatie aan de Looweg windmolens plaatsen en zo zijn er meer locaties die geschikt zijn voor windmolens.

Daarnaast wordt er voorbij gegaan aan de mogelijkheid van zon- en waterenergie. Waterenergie zal in onze gemeente met enige creativiteit vast wel mogelijk zijn, maar dan is het de vraag of de kosten over het gewin gaan.
Zonenergie daarintegen is makkelijk te realiseren door de gemeente en door samenwerking van gemeente en bedrijfsleven. Ik denk hierbij aan alle platte daken van gemeente gebouwen en bedrijven. Deze zijn ideaal voor het plaatsen van zoncollectoren. Tevens is onze gemeente rijk aan "grote"(agrarische)schuren waarvan de daken ook kunnen worden gebruikt voor zonenergie.
Als laatste optie hebben we nog de grote daken van de verschillende kerken welke door kerkgenootschap en gemeente kunnen worden benut voor het opwekken van groene zonenergie.

Ik daag de gemeente uit om hierin haar heil te zoeken, door met de beschikbare overheids en europesche steun gelden buiten de gemeente aan te trekken en haar blik te richten op het realiseren van zoncollectoren. Daarnaast geef ik de gemeente ter overweging om gelden welke vrij komen uit H2O te besteden aan het subsidieëren van het bedrijfsleven tbv zoncollectoren.
Te denken valt aan een korting op de grondprijs als een bedrijf dat zich op H2O wil vestigen en op haar nieuwe pand zoncollectoren plaatst.
Gebruikersavatar
Redactie 2
Berichten: 87
Lid geworden op: ma dec 20, 2010 15:07

VVD: Persbericht gemeente Oldebroek Windmolens onvolledig?

Bericht door Redactie 2 »

Persbericht gemeente Oldebroek Windmolens onvolledig?

De VVD stelt grote vraagtekens bij het persbericht over de windmolendiscussie , wat is uitgegaan van de gemeente Oldebroek. Wat is de nut en noodzaak van een persbericht wat niet volledig de lading dekt en op zijn minst gekleurde informatie geeft? Of wil het college de publieke opinie enigszins proberen te beïnvloeden via de media? Is dat de reden dat het wel naar internetsites als LOCO en Oldebroek.net is gestuurd, maar niet op de officiële Oldebroek site is geplaatst???
Tot grote verbazing van de commissieleden is er dinsdagavond nog een nieuw voorstel naar de raad- en commissieleden gekomen. Het was bij de commissieleden bekent dat er nog informatie zou volgen op de dag voor de vergadering. Maar tot verbazing van de VVD bleek dit niet alleen gewoon aanvullende informatie maar een compleet ander voorstel. In meerderheid is besloten het onderwerp van de windmolens wel op de agenda te laten staan gezien de grote publieke belangstelling en het wel zo fatsoenlijk is om initiatiefnemer, belanghebbenden, omwonenden en iedereen die hierin een zegje heeft gedaan nu te laten weten waar de raad van Oldebroek staat.
De VVD heeft duidelijk aangegeven dat voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een andere mening dan in 2007, toen werd onder grote druk van de Provincie Gelderland de raad gedwongen tot besluitvorming. Het is 2011, en de VVD laat zich door niemand onder druk zetten en zeggen wij luid en duidelijk nee tegen de windmolens. Niet omdat de VVD tegen windenergie is, maar het doel heiligt niet alle middelen, er moet rekening worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen en de gevoelens en belangen die heersen bij betrokken omwonenden. Tussen 2007 en 2011 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, er is een nieuw Kabinet en Provinciale Staten verkiezingen zijn achter de rug. Al deze verschuivingen hebben geleid tot andere politieke prioriteiten en keuzes. De nadruk ligt veel meer bij het bouwen van windmolenparken op zee en niet kleinschalig op land
Naar de mening van de VVD is het wel zo eerlijk om een juist beeld te schetsen betreffende het windmolenpark bij Hattemerbroek, inclusief een juiste weergave van de feiten vanuit de historie met betrekking tot dit plan en de besluitvorming rondom dit plan. Het is inderdaad waar dat in 2007 door de raad van Oldebroek eensgezind is besloten het realiseren van windmolens bij de N50 mogelijk te maken. Wat voor het gemak wordt vergeten daarbij te vermelden is dat de VVD toentertijd al grote moeite had om überhaupt op dat moment een beslissing te nemen. De grote impact op de omgeving, de inpasbaarheid, hoe duurzaam is het werkelijk, wat zijn de gevolgen en zo waren er nog vele vragen. De VVD heeft toen nadrukkelijk om uitstel gevraagd met het nemen van deze beslissing. Vanuit de Provincie Gelderland is er enorm grote druk uitgeoefend op de raad van Oldebroek om op dat moment tot een beslissing te komen. Overigens had de hele raad toen erg veel moeite met de grote “tijdsdruk”, het was volgens het college vijf voor twaalf en een maand uitstel zou onherroepelijk tot problemen leiden!!.
In 2007 ging het om een gemeentegrens en zelfs provinciegrens overschrijdend project, met 12 windturbines, 4 in de gemeente Oldebroek, 3 in de gemeente Hattem, 5 in de gemeente Kampen. Nu in 2011 zijn alleen de 4 molens voor de gemeente Oldebroek nog in de race. Kampen heeft aangeven elders de windmolens te realiseren, en anders dan in het persbericht van de gemeente Oldebroek is vermeld, heeft Hattem helemaal geen behoefte op deze plaats windturbines te laten plaatsen. Er moeten diverse procedures gevolgd worden om het mogelijk te maken of er windturbines kunnen komen, en waar in de commissie veel is over gesproken is de MER. Dit is een Milieu Effect Rapportage, die door de initiatiefnemer moet worden bekostigd.
En dat zal pas gebeuren nadat de Raad heeft aangegeven mee te werken aan de windmolens als de MER uitkomsten positief zijn.
In die volgorde. Is er dan nog een weg terug?
De VVD weet wel beter.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

Een duidelijk verhaal van de VVD. ABO heeft ook reeds eerder aangegeven dat deze windmolens daar niet geplaatst moeten worden. CDA twijfelt en heeft veel woorden nodig om waarschijnlijk nee te zeggen. De PvdA is een groot voorstander en SGP ook. CU heeft ook twijfels en denkt dat een MER rapport kan helpen.
Tot zover is het redelijk duidelijk maar daarna ontstond de volledige verwarring. Het is mij niet duidelijk wat de raad nu eigenlijk besloten heeft. Hebben we nog iets te zeggen in de toekomst? Zo ja hoeveel en wanneer? Kunnen we nog een no-go uitspreken in April vergadering? Of is dit alleen mogelijk na de MER raportage? En als we dat zouden kunnen op welke gronden mogen we dat dan doen? Wat moet er in de MER staan om een no-go uit te spreken? Ik weet het niet en ik denk dat niemand dit weet,
Dit soort zaken van onzorgvuldigheid ontstaat als je binnen 24 uur voor een vergadering nieuwe voorstellen indient. Een gewoonte die in Oldebroek gebruikelijk is blijkbaar. (ABO is daarvoor al eens uit de raad weggelopen maar het college is hard leers)
Mogelijk dat bij de raadsvergadering in april iedereen nog eens goed gaat nadenken wat we nu eigenlijk gaan besluiten. Misschien dat CU ook tegen de windmolens kan zijn zonder een MER rapport.

Overigens hulde voor de VVD die in bovenstaande artikel in KLARE taal kan uitleggen dat men tegen de windmolens is.

Huub Verberk
Voasvezes
Berichten: 7
Lid geworden op: wo jan 13, 2010 22:27

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Voasvezes »

Energiewinning bestrijden , of het nou kolen , atoom of wind is, leidt tot keuzes waarbij je energiegebruik verminderen moet.

Kies tegen windmolens, kies je ook tegen wasmachines, internet, stofzuigers, televisie, radio, straatlantaarns, leeslampen en meerdere andere gemakken van tegenwoordig.

En, die moderne windmolens zijn toch Mooi !.
Kijk in de polder hoe ze synchroon patronen weven tegen de horizon.

Juist van partijen als de vvd verwacht ik dat ze zaken in groter perspectief zien, en van de abo verwacht ik dat ze positief zijn over de zelfredzaamheid van de gemeente.

Dit sluit het bevorderen van zonne-energie niet uit.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste vaasversiering

Je moet niet alles op één hoop gooien. Het gaat niet om kolen, kernenergie, windenergie, zonne-energie, aardgas of benzine. Het gaat om het uiterlijk van 140 meter hoge turbinies. ABO heeft niets tegen windenergie, mits het niet gebeurd door landschapontsierde obstakels (hoezo mooi?) die in hoogte anderhalf maal de Dom van Utrecht zijn en bovendien een hoop overlast veroorzaken. Er is een wet op de horizonvervuiling (onder deze wet probeerde de provincie Utrecht 40 jaar geleden mijn motorschip te laten verplaatsen naar een dwanghaven in de Vecht), maar daar horen we niemand meer over.

En hoezo moet ABO positief zijn over de zelfredzaamheid van de gemeente. In diverse gevallen heeft ABO de gemeente al een reddingsboei moeten toegooien, zodat ze zonder al te veel gezichtsverlies het strijdperk konden verlaten. Dat hangen wij niet aan de grote klok omdat het belang van de burger vooropstaat en niet een mogelijk publicitair gewin voor ABO, maar toch beste "Vaas", je moet wel met beide benen op de grond blijven staan. We leven niet in sprookjesland, hoewel de aangename vertelling "Alice in Wonderland" mij nog regelmatig voor de geest komt.

Jan B. Kaiser
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Voasvezes schreef:Energiewinning bestrijden , of het nou kolen , atoom of wind is, leidt tot keuzes waarbij je energiegebruik verminderen moet.
Mee eens, de energie verspilling aanpakken zou ook groot voordeel met zich mee kunnen brengen.
Voasvezes schreef:Kies tegen windmolens, kies je ook tegen wasmachines, internet, stofzuigers, televisie, radio, straatlantaarns, leeslampen en meerdere andere gemakken van tegenwoordig.
Ik ben tegen windmolens. Ik heb geen enkel probleem met stroom uit een kerncentrale, kolencentrale is wel milieu onvriendelijk, maar ik ben ook tegen kapitaalvernietiging. Dus laat die ook maar mij stroom blijven maken.
Voasvezes schreef:En, die moderne windmolens zijn toch Mooi !.
Kijk in de polder hoe ze synchroon patronen weven tegen de horizon.
Ik denk dat je een klap van de molen hebt gehad. Die blikken horizonvervuiling zou per direct moeten worden gesloopt, maar ja dat is ook weer kapitaalvernietiging.
Mooi? vanaf een afstand of dichtbij ik blijf ze lelijk vinden. Daarnaast heb je het geluid dat word veroorzaakt. Als je zo'n ding in je achtertuin hebt, dan wordt je echt niet vrolijk
Arnold van de Worp
Redactie
Berichten: 108
Lid geworden op: di jul 29, 2008 20:01
Locatie: Wezep, gemeente Oldebroek
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Arnold van de Worp »

Windmolens zijn wel goed voor energie uit de natuur maar als het er op aan komt zie je de windmolens al vanuit Elburg als je op de zomerdijk fietst, want vanaf daar kun je nu al de toren van de ABN AMRO zien staan en ja die is dus ook niet klein!

Ik wacht wel af wat de gemeenteraad wil maar ik denk wel dat de windmolens het landschap verstoren als die er wel zouden komen!
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Brief raadsfracties Hattem aan raadsfracties Oldebroek

Naar aanleiding van onjuiste informatie in een persbericht van de gemeente Oldebroek, het gaat om het volgende citaat: .....De gemeente Hattem beraadt zich nog.....
Hieronder de tekst van de brief gericht aan de raadsfracties van de gemeente Oldebroek. Klik hier voor het originele pdf bestand.
Geachte leden van de gemeenteraad Oldebroek,

De afgelopen maanden hebben onze fracties met belangstelling de discussies binnen uw commissie Ruimte en Grond gevolgd inzake het voornemen om windturbines te realiseren in Hattemerbroek. Via de website Oldebroek.net hebben wij kennis genomen van het persbericht Hoe verder met de windmolens bij de N50? van uw gemeente van 1 april 2011 (Gemeente Oldebroek, 2011, 1 april). In dat artikel wordt vermeld dat de gemeente Hattem zich beraadt over medewerking aan de windmolenplannen.

Wij maken u erop attent dat deze informatie onjuist is. Al in december 2008 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Hattem besloten in Hattem geen windturbines te plaatsen. Dit standpunt is tot op heden ongewijzigd. De meerderheid van de gemeenteraad van Hattem is tegen de realisatie van windturbines in Hattem!

Onze fracties maken zich grote zorgen over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 29 maart 2011 (Gemeente Oldebroek, 2011, 29 maart). Daaruit blijkt namelijk dat het college u vraagt akkoord te gaan met een procedure om in Oldebroek toch windturbines te realiseren. De windturbines zoals die werden beschreven in het Bestemmingsplan Buitengebied 2007 (Gemeente Oldebroek, 2009), zijn van dien aard en omvang en staan zo dicht aan de Hattemer gemeentegrens gepland, dat schadelijke neveneffecten rechtstreeks betrekking zullen hebben op de gemeente Hattem.

Onze fracties zijn tegen de realisatie van een windmolenpark op deze locatie. De enorme aantasting van het landschap, de geluidsoverlast, de storende laagfrequente trillingen, de horizonvervuiling, de slagschaduw, het gewijzigde inzicht ten aanzien van kleine windmolenparken, de onwenselijkheid van extra infrastructurele belasting van een gebied waar al twee snelwegen en twee spoorlijnen lopen, het gebrek aan draagvlak bij de bevolking… het zijn allemaal argumenten om tegen het plan te zijn. Daarnaast maken we ons ook zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van de molens op de exploitatiemogelijkheden van ons gezamenlijke bedrijventerrein H2O.

Wanneer de gemeente Oldebroek zou besluiten tot een verzoek om een inpassingsplan of zelf een bestemmingsplan te maken, mogelijk resulterend in de komst van vier windmolens, dan heeft dat rechtstreeks betrekking op Hattem en wordt het Hattemer belang geschaad. Wij zullen dan aan onze wethouder vragen het besluit van Oldebroek aan te vechten.

We hopen van harte dat uw fracties zich achter de lijn van de meerderheid van de gemeenteraden van Hattem én van Kampen scharen en uw steun aan het voorliggende collegevoorstel zullen onthouden.

Met vriendelijke groet,
namens de fracties van CDA, D66, PvdA en VVD,

(blokje met namen raadsleden gemeente Hattem hier weggelaten door redactie)

Bronnen:
Gemeente Oldebroek. (2009, december 15). Bestemmingsplan Buitengebied 2007. Opgeroepen op 5
april 2011, van http://www.hattem.nl/roonline/0269/9746BF0D-DDAE-4F72-A -
929025D7E687/t_NL.IMRO.0269.BG101-0004.pdf
Gemeente Oldebroek. (2011, 1 april). Persbericht gemeente Oldebroek. Hoe verder met de
windmolens bij de N50? Opgeroepen op 4 april 2011, van Oldebroek.net:
http://www.oldebroek.net/phpBB2/viewtop ... 244#p14244
Gemeente Oldebroek. (2011, 29 maart). Voorstel om te besluiten naar aanleiding van het
principeverzoek van Biomassa Van Werven BV inzake windturbinepark Hattemerbroek.
Opgeroepen op 05 april 2011, van Bestuursinformatie gemeente Oldebroek:
http://www.oldebroek.nl/gol/webgen.nsf/pages/_08A F3F47159062C12578530046B1B0/$
file/raad+12+april+2011+rv+principeverzoek+van+Werven+windmolenpark+Hattemerbroek.
doc
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie