COC mengt zich in discussie homohuwelijken

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

COC mengt zich in discussie homohuwelijken

Bericht door Redactie »

COC mengt zich in discussie homohuwelijken
Discussie aanname beleid gemeente van ambtenaren burgerlijke stand die bezwaren hebben tegen het sluiten van een huwelijk tussen mensen van het zelfde geslacht.

Voor u alles in het kort op een rijtje gezet:
1. De gemeente Oldebroek zal er voor zorgen dat homohuwelijken gesloten kunnen worden. De plaatselijke overheid staat er borg voor dat er voldoende ambtenaren beschikbaar zijn die deze huwelijken willen sluiten. Dit geeft de mogelijkheid om ambtenaren aan te stellen die uit principiële overwegingen weigeren een homohuwelijk te sluiten.

2. De PvdA Oldebroek vindt dit onvoldoende en wil dat de gemeente van nieuwe ambtenaren burgerlijke stand eist dat ze alle huwelijken willen sluiten. lees de brief en de column hier..

3. Het CDA reageert hier op door het stellen dat als de wens van de PvdA aangenomen wordt, een groot deel van de Oldebroeker bevolking zich uitgesloten zal voelen voor het ambt. lees het hele artikel hier...

4. De SGP reageert met een ingezonden brief in de Huis aan Huis. Fractie voorzitter Jan ten Hove schrijft hier ondermeer: "Het straalt iets uit van: Wij (paars) hebben in Nederland het homohuwelijk erdoor gedrukt en nu heeft iedereen in de openbare ruimte dat maar te accepteren." lees hier het hele artikel..

5. Richard Kuper, voorzitter van de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit COC Zwolle, reageert via het Internet op de discussie die in Oldebroek gevoerd wordt. Hij geeft niet aan in het artikel of het CDA of de PvdA nu gelijk moeten hebben, wel spreekt hij over ‘sociale acceptatie’ van iedereen. lees het hele artikel hier...

Een moeilijk onderwerp waar woorden als keuze, respect en sociale acceptatie, kernwoorden zijn. Heb je keuzevrijheid? Gebruik je deze vrijheid met respect voor een andersdenkende? Is dat het begin voor een verdere ‘sociale acceptatie’ van iedereen?
Laatst gewijzigd door Redactie op za sep 22, 2007 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Gewetensbezwaar

Bericht door Redactie »

Gewetensbezwaar

Met enige verbazing las ik de column van de PvdA-fractie op de gemeentepagina in Huis aan Huis van 4 september 2007. Via dit bericht roepen de leden van die fractie het college van B en W op tot een bepaalde handelswijze m.b.t. het aanstellen van ambtenaren van de burgerlijke stand. Je mag natuurlijk best een mening verkondigen. Maar het college tot iets oproepen als je zelf een wethouder in het college hebt vind ik erg vreemd.
Hun partij is er op landelijk niveau mee akkoord gegaan dat er ruimte zou komen voor ambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van een “homohuwelijk”. Maar op landelijk niveau en nu ook plaatselijk tracht men daar achter weg te komen. Zonder dat de kwestie in Oldebroek m.i. actueel is zet men gewetensbezwaarde ambtenaren in de hoek van werkweigeraars! Ik vind dat nogal grof t.o.v. deze categorie mensen .Het toont ook weinig inlevingsvermogen. Het straalt iets uit van: wij(paars) hebben in Nederland het homohuwelijk erdoor gedrukt en nu heeft iedereen in de openbare ruimte dat maar te accepteren!.Geen ruimte meer voor gewetensbezwaren! Het heeft denk ik weinig zin naar voren te brengen dat voor christenen die naar Gods Woord willen leven het huwelijk een unieke verbintenis is van een man en een vrouw in liefde en trouw, door God Zelf ingesteld. Het homohuwelijk heeft alles te maken met het loslaten van de Bijbelse normen en waarden. Bovendien strijdt het met de schepping.

Wat de bedoeling precies van het stukje is weet ik niet, maar als fractievoorzitter van de SGP in de gemeente Oldebroek wil ik daar bij uitzondering op deze wijze op reageren.

Jan ten Hove
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Reactie op Jan ten Hove / SGP artikel HaH 11-09-2007

Bericht door Bert-Jan »

Jan ten Hove c.q. de SGP vindt het vreemd dat een lokale PvdA fractie aandacht vraagt voor gewetensbezwaarde Trouwambtenaren. We moeten ons maar schikken achter Den Haag, zo acht de SGP frontman in Oldebroek.

Laten we hópen dat de SGP dat eigen voorstel en idee onmiddellijk intern overneemt, zijn we meteen van een hoop ongelijkheden af! Ik hoef de voorbeelden niet te noemen, toch? Een non-argument van Dhr. Ten Hove, dus.

Dhr. Ten Hove haalt, en passent én gemakshalve, ook nog even het Kerkelijk Huwelijk en het Burgerlijk Huwelijk volledig door elkaar in zijn Huis aan Huis reactie. Scheiding van Kerk en Staat, weet u nog? Als u en uw voorgangers geen homoseksuele medemensen willen, kunnen of “mogen” huwen in de kerk, dan ligt de keuze tot confrontatie bij die mensen die in de kerk (lees: voor de ogen van God) de zegen voor hun huwelijk willen vragen.

Wat de beleving van een ‘homohuwelijk’ is in de privé sferen van SGP-ers of wie dan ook, dat is de volstrekte vrijheid van gedachte en overtuiging. Het recht om, vanuit de eigen persoonlijke sfeer, de persoonlijke sfeer van de medemens in het openbaar bestuur te degraderen of te bevechten bestaat niet.

Dhr. Ten Hove ziet persoonlijke vrijheid in de Oldebroekse/Nederlandse samenleving als het recht om andersdenkenden te boycotten of ontkennen als je een openbare, wet uitvoerende, functie bekleed? Moet ik dat dan concluderen? Daar wringt hem de schoen.

Is een homoseksueel per definitie uitgezonderd van het Christen zijn? Heeft ieder mens niet zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te dragen? Vormt een homoseksuele medemens op welke wijze dan ook een beperking van levensbeleving en overtuiging van Christen, Moslim of, voor mijn part, Humanist? Niemand dwingt u om homoseksueel te worden, hoor!

Tussen de regels door wordt het beeld geschapen dat de Oldebroeker samenleving geen homoseksuele medemens kent. Blijkbaar ken ik dan meer mensen of ik (her-)ken ze beter. Oké, sinds de invoering/aanpassing van de wet in 2001 zijn er ‘maar’ 2 huwelijken tussen gelijkgeslachtelijke stellen gesloten in Oldebroek. Er zijn beduidend meer huwelijken beëindigd en daar hoor ik ook niemand over. Gelukkig heeft Oldebroek dus geen ambtenaren in dienst die het verwerken van scheidingen op hun ‘gewetensbezwaren lijstje’ hebben staan.

Ik heb begrip voor gewetensbezwaren, dat kan namelijk in vele functies voorkomen. Dat gewetensbezwaar kun je vooraf hebben of zelfs later krijgen. De uitwerking van dat gewetensbezwaar is echter niet alleen “binnen je zelf”. In het geval van een arts/chirurg ligt dat weer beduidend anders dan bij een (Bijzonder) ambtenaar. Het beëindigen van een leven via euthanasie is toch heel wat anders dan het afsluiten van een Burgerlijk Huwelijk.

De Oldebroeker overheid heeft hier een onbevooroordeelde verantwoordelijkheid te nemen. Niemand mag uitgesloten worden van het zijn van volwaardig en gelijkwaardig Nederlander. In een sollicitatie procedure voor een Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand hoort de zuiver check thuis dat zo’n BAB minstens het Nederlands Huwelijk accepteert.

Laten we niet vechten voor ‘een functie’, maar voorkomen dat homoseksuelen door de (lokale) overheid een discriminerende ervaring moeten meemaken.

Argumenten zoeken en vinden om elkaar in beleving te bevechten zijn er vast voldoende. Ik zie echter veel meer noodzaak om elkaar vooral te respecteren in levensbeleving en daar de ruimte te laten om jezelf te zijn (zonder elkaar 'binnenshuis' te overlappen met stellingnames vanuit levensbeleving).

Bert-Jan Dokter
Gast

Bericht door Gast »

Ik vind het geen faire reactie van de plaatselijke voorzitter van de PvdA-afdeling.
1)Als je wat anders doet dan je partij op landelijk niveau heeft afgesproken heb je wat uit te leggen.Bert-Jan legt niets uit.
2)Hij suggereert dat ik kerkelijk en burgerlijk huwelijk door elkaar haal.Hij weet zelf blijkbaar niet dat voor protestanten het huwelijk op het gemeentehuis gesloten wordt en in de kerk bevestigd en ingezegend wordt.
3)Dat ik persoonlijke vrijheid zou gebruiken om anderen te boycotten is pure laster.
4)Ik heb het alleen over het homohuwelijk gehad en niet over homosexuelen.
5)Ik heb ruimte en respect gevraagd voor gewetensbezwaarde ambtenaren.M.i.geeft hij die niet!Waar blijft hier het respect en de tolerantie?

Jan ten Hove
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Geachte Heer Ten Hove, Beste lezers,

In repliek:
Ik vind het geen faire reactie van de plaatselijke voorzitter van de PvdA-afdeling.
Mijn reactie vond en vindt oorsprong vanuit mijn persoonlijke belevingswereld. Dat ik óók de voorzittershamer mag vasthouden van de Oldebroeker afdeling van de PvdA staat zelfs los van die beleving. Zonder die rol was dat niet anders geweest. Ik ervaar mijn persoonlijke mening als fair (onbeschadigend), open en eerlijk.

Ik proef enkele vragen in uw reactie en zal proberen deze te beantwoorden, voor u én de eventueel geïnteresseerde forum bezoekers.
1)Als je wat anders doet dan je partij op landelijk niveau heeft afgesproken heb je wat uit te leggen.Bert-Jan legt niets uit.
1) De Partij van de Arbeid wordt gevormd door haar leden, níet door de fractie in Den Haag. Een landelijk regeerakkoord tussen CDA, CU en PvdA verwar ik niet graag met de denkwijze van de voltallige PvdA achterban en kiezers. De PvdA leden zijn op democratische wijze tot het standpunt over weigerambtenaren gekomen. Het landelijke partijbestuur heeft, eerder dit jaar, de lokale afdelingen van de PvdA zelfs opgeroepen tot het uitdragen van dat standpunt.
2)Hij suggereert dat ik kerkelijk en burgerlijk huwelijk door elkaar haal.Hij weet zelf blijkbaar niet dat voor protestanten het huwelijk op het gemeentehuis gesloten wordt en in de kerk bevestigd en ingezegend wordt.
2) Ik suggereer niet, maar cónstateer. Nu haalt u wéér iets door elkaar? Hoe een persoon het onderscheidende vermogen vaststelt van de persoonlijke belevenis en/of waarde tussen burgerlijk en kerkelijk huwelijk staat voor mij onberispelijk vrij. Ik heb niet anders gezegd en bevestig nogmaals volmondig: Ik beleid volwaardige, gelijkwaardige en respectvolle (wederzijdse) belevingsvrijheid, evenals eigen verantwoordelijkheid. Dat alles dus óók naar zijde van protestanten, waar nota bene de wortels van mijn persoonlijke denken liggen.
3)Dat ik persoonlijke vrijheid zou gebruiken om anderen te boycotten is pure laster.
3) Volstrekt géén laster, edoch een overdenkende uiting in vragende zin. Bovendien in grondwettelijk vastgelegde vrijheid van het woord. Wellicht bent u te vroeg gestopt met het lezen van die zin in zijn context. Het leidende voorwerp was niet u, maar de gewetensbezwaarde Bijzondere Ambtenaar “in openbare, wet uitvoerende, functie” in casu.
4)Ik heb het alleen over het homohuwelijk gehad en niet over homosexuelen.
4) Een enigszins contaminerende conclusie die geen reactie mijnerzijds behoeft. Een stelling blijft een stelling, immers.
5)Ik heb ruimte en respect gevraagd voor gewetensbezwaarde ambtenaren.M.i.geeft hij die niet!Waar blijft hier het respect en de tolerantie?
5) U mag ímmer een beroep doen op mijn natuurlijke drang tot het voelen van respect en/of tolerantie. Respect en tolerantie zijn bij mij echter en uiteindelijk wél aan de grenzen gebonden van de situaties waar deze kernwaarden niet wederzijds, gelijkwaardig en/of onvoorwaardelijk vormgegeven worden. In de uitvoering van een openbare en/of overheidsfunctie weegt die last zelfs beduidend zwaarder op de schaal van maatschappelijk uitwerking.

Ik draag een ieder die in woord én daad respect en tolerantie, ja zelfs compassie, uitdraagt naar de medemens een warm hart toe. Andere uitspraken zouden een herhaling van zetten zijn, want die heb ik mijn reactie hierboven al onomwonden helder gesteld.

Om niets aan onduidelijkheid over te laten: ik spreek hier namens mijzelf, niet namens de PvdA-fractie en niet namens het bestuur of de leden van de PvdA afdeling Oldebroek – Wezep. De kléur beken ik echter van harte.

Met hoogachtende, hartelijke en respectvolle groet,

Bert-Jan Dokter
gast

Bericht door gast »

Beste Bert Jan,

Ik lees regelmatig het forum van Oldebroek.net. En jij bent een van de mensen die regelmatig reageert op stellingen, dingen uitlegt. Dit is prijzenswaardig. Maar je maakt het de lezer niet gemakkelijk. De ene keer schrijf je wel uit naam van je partij en de andere keer niet. Niet dat je je afkomst verloochent hoor. Maar elke keer als je er op aangesproken wordt, geef je aan dat je vanuit jezelf schrijft en niet als voorzitter PvdA. Terwijl ik dat er soms toch echt wel bij zie staan.

Ik zou zeggen maak een keuze. Schrijf óf vanuit je functie als voorzitter óf als Bert Jan. En noem dan geen partij.
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Anoniem

Bericht door Bert-Jan »

Ik kan mijn persoonlijke en politieke identiteit niet te kust en te keur uitschakelen, bovendien wil ik dat ook niet. Wél wil ik aangeven welke pet ik draag (of bovenop ligt) als ik "iets zeg".

Dat ik een partij noem is eigenlijk niet te voorkomen, zeker niet als ik reageer op politieke stellingen. Mijn kleur steek ik nooit onder stoelen of banken.

De 'weigerambtenaren discussie' is een onderwerp dat de PvdA-fractie in Oldebroek in openbaarheid heeft gebracht. Zij hebben de schriftelijke vragen gesteld aan het college en zij zullen dit aan de raadstafel behandelen.

Ik moet dan wel (als Bert-Jan Dokter, PvdA Oldebroek voorzitter én steunfractielid) héél goed aangeven voor of namens wie ik spreek of in welke rol. Dit om verwarring bij lezers, belanghebbenden én op politiek niveau te voorkomen. Ik ben geen fractiewoordvoerder (tenzij anders vermeld).

Stelt u eens voor dat er tijdens een discussie gezegd zou worden: “Op Oldebroek.Net heeft de PvdA gezegd………”, dan is het immers duidelijk dat mijn persoon verward wordt met een partij ;-) Dat is al eens eerder voorgevallen. Een mens leert in zijn leven, nietwaar?

Als voorbeeld: uw anonimiteit laat meer onduidelijk dan mijn “rollenspel”. Een mening is veel beter en eerlijker te plaatsten als “naam en kleur” bekend zijn.

Het kan namelijk zijn dat u óók een politieke betrokkenheid en kleur heeft en deze reactie louter om politiek tactische redenen plaatst, immers? Ik en de lezers kunnen louter raden.

Ook kan het zijn dat u juist niets met politiek van doen heeft of doet en dus simpelweg zoekt naar mijn bedoelingen, maar optie 1 acht ik zeer waarschijnlijk.

Hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter
Rescueman
Berichten: 62
Lid geworden op: di mar 21, 2006 22:03
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bericht door Rescueman »

Met alle respect voor ieders mening, maar als je in overheiddienst werkt, ben neutraal, vrij van persoonlijke opvattingen en persoonlijke geloofsbeleving.
Als de Wet bepaald dat het Homo-huwelijk mag, moet een ambtenaar dat zonder zijn eigen persoonlijke opvattingen dat uitvoeren..

De lokale politieke partijen, inclusief die van Jan ten Hove, moeten daar zich aan houden.. We hebben scheiding van staat en kerk.. En dat is een zeer groot goed..

Dat staat los, dat je misschien je inspiratie uit je geloofsovertuiging haald. Echter je werk als ambtenaar heb je te doen, conform de wet..
Kan je dat niet.. Moet je ontslag nemen, want dan kan je taken niet goed uitvoeren..(Je hebt gewetenbezwaar om je taken als ambtenaar uit te voeren.. prima, dan ben je dus geen ambtenaar meer.. ga je op zoek naar een andere baan.. Dat behoort bij je persoonlijke keuze vrijheid en geloofsbeleving..

Simpel..
Als we dat in ons burgelijke, zeer conservatieve gemeentelijke overheid niet snappen.

Ik respecteer iedereen mening, echter als je achter je mening staat, dan betekend dat je ook niet hypocriet moet doen. en daar de consequenties van moet nemen. En niet vanwege je sociale en financiele zekerheid in je baan moet blijven zitten..

Met betrekking tot de Partij van Jan ten Hove, ben ik zeer duidelijk van mening, dat zij hun geloofsbeleving niet dwingend mogen opleggen aan hun de oldebroekse bevolking. Ik krijg als ik Jan ten Hove af en toe hoor praten het idee, dat de dominee moet regeren en niet de staat.. En ik heb hem nog nooit horen zeggen, dat hij achter de scheiding van staat en kerk is..

Het geloofsbeleving is een private gelegenheid, en juist geen publiek domein., Als de woorden van Jan ten Hove mag geloven, betekend dat dus ook dat we als burgers van oldebroek dus niet lastig gevallen mogen worden met zijn geloofsbeleving..,
Het anti-discriminatie beginsel in onze grondwet, betekend dat we niemand discrimineren, en dat ook de kerkelijk gezinden gewoon aan de wet moeten houden..
Consequent zijn.. betekend dit gelijke monnikken gelijke kappen..

Ik sta juist achter de grondwet en de anti-discriminatie bepalingen daar uit.. Ik merk dat de SGP vind dat zij meer gelijk zijn dan anderen..
En dat stuit me erg tegen de borst..

Geheel op persoonlijke titel.
Peter Adema
[
Gast

Bericht door Gast »

Tot slot een korte reactie nog.

Ik ben ook voor scheiding van kerk en staat.
Maar christelijke normen en waarden hebben ook betekenis in het publieke leven!Godsdienst is niet alleen een privé-zaak.In mijn visie is de overheid dienaresse van God, ten goede van de bevolking.
Neutraliteit bestaat niet; ook niet in het publieke domein.

Jan ten Hove
Rescueman
Berichten: 62
Lid geworden op: di mar 21, 2006 22:03
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bericht door Rescueman »

Anonymous schreef:Tot slot een korte reactie nog.

Ik ben ook voor scheiding van kerk en staat.
Maar christelijke normen en waarden hebben ook betekenis in het publieke leven!Godsdienst is niet alleen een privé-zaak.In mijn visie is de overheid dienaresse van God, ten goede van de bevolking.
Neutraliteit bestaat niet; ook niet in het publieke domein.

Jan ten Hove
Ik ben blij dat je voor scheiding van kerk en staat bent.., Echter je Visie dat de overheid dienaresse van God is, met in een bijzin "ten goede van de bevolking" spreekt dat mijn inziens tegen..
En ik ben met je eens dat het Christendom en de normen en waarden daaruit ook betekenis hebben in onze cultuur.. Maar dat is slechts een van de aspecten van ons Cultuur en samenleving. Zoals je goed weet komen de aardappelen, de tulpen, de rozen, uit hele andere culturen dan de nederlandse..

Wat mij als burger van de gemeente Oldebroek opvalt is dat de dagelijkse praktijk zie dat de SGP visie betekend betuttelen van de bevolking, want wij weten wel wat goed voor de bevolking is.

Dat iemand uit zijn geloofsovertuiging zijn visie en inspiratie ontwikkeld juig ik alleen maar toe.. (Ik ben zelf ook een gelovige)

Alleen de realiteit dat de Overheid, de dienaar is van onze bevolking en niet gestuurd word door welke god dan ook, maar door mensen, die mogelijk geinspireerd zijn door hun individuele geloof en overtuigingen.

Echte objectiviteit c.q. neutraliteit bestaat niet.. Dat klopt. maar als Ambtenaar en volksvertegenwoordiger behoor je wel zo objectief en zo neutraal mogelijk te werken. En je weet dat als je een bepaalde functie accepteerd dat er ook zaken zijn, in je functie die je moet uitvoeren, die je misschien niet leuk vind..

Als je dat niet kan, zoek je een andere baan.. Er is genoeg ander werk, er zijn genoeg mensen die jouw functie wel willen opvullen...
De overheid en al haar ambtenaren behoren geheel en duidelijk los te staan van geloof, kerk, persoonlijke overtuiging, etc. in de uitvoering van hun functie..

Dus geen hoofddoeken, geen zichtbare kruisjes, of davidssterren, geen ander symbolen tijdens de uitvoering van je werk.. Kan je dat niet. Ophoepelen, andere baan zoeken..

Je ziet in de gemeente Oldebroek, nog steeds, dat als je samen kerkt de regeltjes veel soepeler worden toegepast, dan dat je niet samen kerkt.. En dat vind ik een grof schandaal.. Vriendjesdiensten kan niet van uit de overheid.
Zo ken ik diverse voorbeelden, van beleid van ambtenaren en wethouders, die zaken toestaan, wanneer het hun vriendjes zijn, en niet toestaan, als het gezicht van iemand anders hen niet aanstaat..
Die objectiviteit is helaas ver te zoeken..
Peter Adema
[
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Gelezen op Teletekst, 28-09-2007:
Raadslid weg om lesbische relatie

Het raadslid Monique Heger van de ChristenUnie in Wageningen heeft haar zetel opgegeven. De reden is dat haar fractiemedewerkers en het CU-bestuur er moeite mee hebben dat ze een relatie is aangegaan met een vrouw. Ze is het enige CU-raadslid in Wageningen.

De ChristenUnie laat weten dat het formeel niet noodzakelijk is dat Heger opstapt.Het lokale partijbestuur noemt het niettemin "een teken van kracht" dat ze plaatsmaakt voor een ander. Ook verklaart het bestuur dat het onder de indruk is van haar onbaatzuchtigheid.

Heger vindt dat ze draagvlak mist om door te gaan als raadslid.
Wat moet je van zo’n bericht vinden, buiten het feit dat de vrijheid en beslissing in mijn ogen geheel in handen ligt van Mevrouw Heger.

Past wel goed bij onze lokale discussie. Wéér een invalshoek en situatie waarin de homoseksuele medemens hoe dan ook (met harde of zachte hand, uiteindelijk) tot een keuze wordt gedwongen, omdat haar privé leven "niet past".

Zij blijft actief voor de ChristenUnie-fractie in Wageningen, maar dan op de achtergrond. Lid, actief, maar geen raadszetel (meer). Krijg een gevoel van lood om oud ijzer. Dus ook een gevoel van vreemd onrecht.

Wat er achter de schermen gezegd is en hoe de besluitvorming tot stand is gekomen, dat weet ik ook niet. Speculeren heeft dan ook geen zin.

Hoe dan ook, homoseksualiteit leidt ook hier wél tot politieke, functionele of maatschappelijke degradatie.

Ik zie de tegenargumenten al. “Mevrouw Heger heeft zélf de beslissing en verantwoordelijkheid genomen. Het was háár keuze”. Nou een opgelgde keuze en verantwoordelijkheid. Ik denk namelijk niet dat ze vrolijk fluitend naar huis is gefietst na dat besluit en ’s avonds bij het avondeten zich ineens het gebeurde herinnert tegen haar partner: “Oh ja, ik ben ook uit de gemeenteraad gestapt, hoor! Waarom? Oh, omdat ik jou en ons anders zou moeten ontkennen!. Hihihi”.

Ik dénk dat dit anders verlopen is in huize Heger. :cry:

Homoseksuelen hebben, naast vrouwen, gehandicapten en nieuwe Nederlanders, nog een lange weg te gaan voordat ze werkelijk vrij en gelijkwaardig kunnen leven..... in Nederland, nota bene.

Food for Thought,

Bert-Jan Dokter
Rescueman
Berichten: 62
Lid geworden op: di mar 21, 2006 22:03
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bericht door Rescueman »

Ik zie dat als een wat ander discussie.. Hoewel het in mijn beleving te gek voor woorden is..

Als je namens een conservatieve partij, in de raad zit, en hun woordvoerder bent in de fractie, vind ik wel dat je rekening en consequenties moet nemen als de achterban dat direct of indirect vraagt..

Ik zie dit meer gelijk als de Rita Verdonk kwestie binnen de VVD, dan dat een lesbische vrouw word gediscrimineerd wordt..
Los van de persoonlijke tragedie, en dat het een reden is, die in mijn beleving eigenlijk niet zou moeten kunnen.. Als je voor de CU en SGP voor op de bres staat, moet je daar rekening mee houden.. En dat heeft deze dame, goed gedaan..

Dat ik het er grondig met SGP en CU indeze oneens ben, staat daar los van.. En de persoonlijke tragedie, vind ik ook eigenlijk niet goed te praten.. Maar zachte heelmeesters maken vaak stinkende wonden. En op deze wijze komt de gelijkheid van homesexuelen, bi-sexuelen en lesbische mensen wat meer naar voren.. En binnen de CU barst de discussie weer los.. Dat is op zich goed..
Peter Adema
[
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

College beantwoord PvdA vragen over weigerambtenaren
3 oktober 2007


Het college van B&W in Oldebroek heeft inmiddels een antwoord geformuleerd op de schriftelijke vragen die de PvdA-fractie op 5 september j.l heeft gesteld. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 oktober a.s. zal het college die informatie aanbieden aan de gemeenteraad.


Hierbij het antwoord, zoals overgenomen uit het schriftelijke antwoord van het college van B&W:
Lees verder op de website van de PvdA
Rescueman
Berichten: 62
Lid geworden op: di mar 21, 2006 22:03
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bericht door Rescueman »

Op zich een stabiel antwoord, en ik denk dat de gemeentebestuur wel deels gelijk heeft. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand bieden de klant, de burger wat keuze vrijheid..

Voor de zeven ambtenaren die bij de sectie Burgerzaken van de afdeling Samenleving werkzaam zijn en die allen ambtenaar van de burgerlijke stand zijn vind ik de stelling van neutraliteit absoluut opgaan.

Echter met het antwoord van de gemeente kan ik leven, en zal de burger voldoende geholpen worden, Echter de basis van de dienstverlening van de overheid, zal normaal moet zo neutraal mogelijk zijn. En daarin ben ik erg duidelijk geweest..

Het is goed dat de vragen gesteld, en beantwoord zijn en dat we hierover gedachten hebben kunnen wisselen..
Peter Adema
[
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

reactie CU

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie