Pagina 1 van 4

Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: wo feb 09, 2011 18:24
door Redactie
Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O

In de commissie vergadering Ruimte en Grond van 16 februari zal er informatie gegeven worden van de ontsluiting varianten van het bedrijventerrein H2O. In een 17 pagina tellende rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor de duurste variant. Vermeld onder naam B2 in het rapport.

Klik hier om het rapport te lezen. (pdf bestand)

Afbeelding

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: wo feb 09, 2011 20:01
door Stefan
Ik ben benieuwd hoe het vrachtverkeer naar de CeleVita en Friki zal gaan rijden. Met een beetje pech rijdt dat straks via of de Rondweg - Zuiderzeestraatweg - Stationsweg, of (nog erger) via Rondweg - Zuiderzeestraatweg (30 Zone bij Boni) via kruispunten Veluwelaan en dan via de kerken op de hoek van de Stationsweg naar het industrieterrein. Want vrachtverkeer vanaf Amersfoort zal echt niet via de A50 eerst naar afslag Heerde rijden.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: wo feb 09, 2011 23:52
door Ray
Hoe verzin je dit? (variant B2)

De 1e kolk dempen? Dan is de visvereniging weer een water kwijt! Dat is toch eeuwig zonde dat stukje natuur opgeofferd wordt voor een weg?

Een afrit pal achter Wezep Noord met een daarbij horende sterke toename van verkeer en geluidoverlast achter Wezep Noord. Die mensen krijgen een drukke afrit achter zich met remmend en optrekkend verkeer.

Het landschap rond landgoed IJsselvliedt wordt ontsiert door een extra weg langs de snelweg.

Ik vind het een zeer slecht plan en kan mij haast niet voorstellen dat de politiek en inwoners hiermee akkoord gaan. De gemeente heeft een onzinnig bedrijventrein plan bedacht en alles en iedereen moet er maar voor wijken. Dit soort dingen moet je toch van te voren bedenken in plaats van achteraf?

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr feb 11, 2011 20:55
door boertje van buuten
Hoeveel bedrijven zijn daar inmiddels eigenlijk al gevestigd?

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr feb 11, 2011 21:43
door Stefan
Op dit moment? Ik heb nog geen bouwactiviteit kunnen ontdekken langs de Duurzaamheidsweg (de verlengde Rondweg).

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr feb 11, 2011 23:09
door Barry
Voor zover ik weet is alleen met een accountantskantoor een bouwvergunning afgegeven.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: za feb 12, 2011 17:14
door jacco
Vind het persoonlijk ook erg voorbarig om nu te beginnen over een nieuwe oprit dit
gezien het feit dat H2O nog een compleet lege vlakte is.
Dat er iets moet veranderen rondom de huidige op/afrit is duidelijk gezien de drukte dagelijks.

Jacco

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: za feb 12, 2011 18:57
door Barry
Het zal zo'n vaart niet lopen

eerst komen er overleggen, vervolgens moeten bestemmingsplannen worden aangepast, bezwaarprocedures van o.a. 't groentje gaan volgen, daarna moeten er vergunningen worden afgegeven voor de wegen etc., aanvragen gevolg, door bezwaarprocedures. Wellicht dat abo zich ook geroepen voelt om hierin mee te doen.

Getuige diverese andere projecten in de gemeente duurt het minimaal 10 jaar voordat er een schop in de grond gaat.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: wo feb 16, 2011 9:24
door Redactie
Huis aan Huis heeft op haar website een poll gehouden.

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/ ... a28_rsquo_
WEZEP - Op de stelling ‘De op- en afrit van de A28 in Wezep verleggen naar het bedrijventerrein H2O is een goed idee’ heeft 56 procent eens gestemd........

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr apr 08, 2011 18:29
door Redactie
Raden van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek vragen aandacht onderhandelaars provincie voor ontsluiting bedrijvenpark Hattemerbroek

De raden van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben deze week in een gezamenlijke brief een dringende oproep gedaan aan de onderhandelaars in het formatieproces van Gedeputeerde Staten en aan de leden van Provinciale Staten. De drie raden vragen om de verkeerssituatie rondom bedrijvenpark Hattemerbroek hoog op de agenda te plaatsen en financiële middelen ter beschikking te stellen.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV streven naar een duurzame aansluiting op de snelwegen A50 & A28 om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark. In verkeerstudies zijn diverse mogelijkheden bekeken: verplaatsing van de huidige afrit Wezep in Noordelijke richting lijkt de beste optie. Rijkswaterstaat acht een verplaatsing technisch uitvoerbaar.

De drie raden roepen de onderhandelaars en Statenleden op om financiële middelen ter beschikking te stellen, zodat samen met de eigen middelen van het bedrijvenpark en de inzet van Rijkswaterstaat een veilige en duurzame ontsluiting kan worden gerealiseerd.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr apr 08, 2011 19:53
door Jan B. Kaiser
Ik kan mij niet voorstellen dat de provincie, die zelf te maken heeft met forse bezuinigingen enkele tientallen miljoenen uit de hoge hoed tovert voor een ontsluiting van een bedrijvenpark, waar nog geen bedrijf gevestigd is. Maar misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Ik heb in ieder geval "Alice in Wonderland" er maar weer op nageslagen. Is in ieder geval iets voor toekomstvisie 2050.

Jabberwocky

CDA Gelderland zet ontsluiting H2O op agenda

Geplaatst: ma nov 21, 2011 15:01
door Redactie Noord
CDA Gelderland zet ontsluiting H2O op agenda

WEZEP / ARNHEM - Op verzoek van de CDA fractie van de Provincie Gelderland zal in de Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economische Zaken (MIE) van 30 november aanstaande de dringende oproep tot het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijvenpark H2O aan de orde komen. De gezamenlijke bedrijvenkringen Hattem, Heerde en Oldebroek hebben in een tweetal brieven aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het bedrijventerrein.

De gebrekkige ontsluiting op het rijkswegennet leidt tot verkeersoverlast en is aanleiding tot onveilige situaties. De invulling van dit bedrijventerrein verloopt moeizaam. Enerzijds is dit het gevolg van de economische situatie, maar ook de ontsluiting of het gebrek daaraan werkt in het nadeel.

Het regionale bedrijvenpark H2O is tot stand gekomen door de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en is door de Provincie Gelderland gefaciliteerd.

De CDA fractie zal op 30 november een verzoek indienen om als Provinciale Commissie ter plaatse de situatie te aanschouwen en van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd wat er op korte termijn ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: vr dec 02, 2011 21:46
door Redactie
Te weinig steun voor ontsluiting H20
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen vrijdag 02 december 2011

ARNHEM/wezep - De provinciale CDA-fractie is zeer teleurgesteld in de houding van gedeputeerde Conny Bieze (VVD) inzake ontsluiting van bedrijventerrein H2O. "Volgens Bieze is ontsluiting een probleem van de drie deelnemende gemeenten en draagt de provincie geen verantwoordelijkheid...lees verder op de website van de Stentor.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: di feb 14, 2012 15:01
door Redactie
Haast met aansluiting H2O op A28
bron www.destentor.nl dinsdag 14 februari 2012

WEZEP - Er moet een projectleider komen om de toekomstige ontsluiting van het bedrijvenpark H2O snel een invulling te geven.
Dat is van belang omdat Rijkswaterstaat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden wil koppelen aan het groot onderhoud dat aan rijksweg A28 moet worden verricht. De planning is dat daarmee begin 2014 al een begin wordt gemaakt.....lees verder op de website van de Stentor.

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Geplaatst: di jun 12, 2012 9:13
door Redactie Noord
Column VVD: Hallo, wonen er ook mensen aan de westkant van de A28?

Zou men bij het provinciebestuur zich deze vraag wel eens stellen? Afgelopen week, toen ik las dat Gedeputeerde Staten met een voorstel kwamen om toch maar geen steun te geven aan de ontsluiting van het H2O terrein bij Hattemerbroek, moest ik daar aan denken. Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid is heel belangrijk, en dus moet het Bedrijventerrein H2O bij Hattemerbroek een betere ontsluiting krijgen. Ook als dan de huidige ontsluiting van Wezep dicht moet. Maar als in 2011 de lokale verkiesbare Statenleden beloven zich hier sterk voor te gaan maken, is het toch niet denkbaar dat, nota bene een jaar na hun installatie, het onderwerp gewoon van tafel wordt gehaald?

In een tijd van onzekerheid of de huizenmarkt nog wel beweegt, of er nog woningen worden gebouwd of verkocht, de toeleveranciers aan de bouw nog wat te leveren hebben, de straten nog wel gemaakt moet worden, en de zorg of je baan wel behouden blijft, krijg je het idee dat de provincie wel heel snel na Arnhem ophoudt.

Dat de landelijke financiële problemen niet aan onze provincie voorbij gaan is duidelijk, maar een unieke locatie, waar mogelijk vele bedrijven zich graag willen vestigen vanwege de perfecte Noord-Zuid (A28) en Oost-West (A50) verbindingen, moet toch zeker op steun kunnen rekenen. Dat heet investeren in de toekomst en die hoeft echt niet ver weg te liggen!

De Oldebroeker VVD heeft dit onderwerp in de Raad besproken, en tot ons genoegen wil het College zich volledig inzetten om dit onzalige plan van tafel te laten halen en snel tot actie over te gaan. Wel is het zo dat dit nooit zal gaan lukken als niet alle fracties, (met uitzondering van ABO, want die heeft geen provinciale vertegenwoordiging) er bij hun Statenleden op aandringen om de ontsluiting deze Collegeperiode nog waar te maken. Ik reken op hun steun in deze strijd!

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp