Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Plaats reactie
Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door Stefan »

OLDEBROEK - De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening die Politieke Vereniging in oprichting ´Algemeen Belang Oldebroek´ tegen de gemeente had ingediend. De voorlopige voorziening ging over de voorgenomen bomenkap aan de Bovenheigraaf. Het verzoek is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard, omdat het 'Algemeen Belang Oldebroek' niet als belanghebbende is aangemerkt.

Naar aanleiding van deze beslissing beraad het college zich over vervolgstappen. Daarbij wordt rekening gehouden met de zitting van de bezwaaradviescommissie op 17 november 2009. In deze commissie zullen de bezwaarmakers gelegenheid krijgen hun bezwaar toe te lichten.

Persbericht gemeente Oldebroek
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9908
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door Redactie »

Ref. voorgenomen bomenkap langs de Bovenheigraaf, Wezep.

Ik heb de uitspraak van de rechter binnen. Helaas heeft de rechter ons niet ontvankelijk verklaart omdat we geen direct betrokken zijn, dat zijn volgens de rechter bewoners van de Bovenheigraaf die uitzicht op de bomen hebben. Hoewel wij een 60-tal e-mails hadden bijgevoegd, was dit niet voldoende "aangezien de vereiste machtigingen van deze inwoners ontbreken".

"De conclusie moet dan ook zijn dat verzoekster en verzoekers niet-ontvankelijk zijn, zodat de voorzieningenrechter aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek niet toekomt."

Verder verklaart de rechter “tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open”.

Dit is des te meer jammer omdat de feitelijke argumentatie waarom de gemeente de bomen wil kappen en niet het fietspad saneren hierdoor niet boven water komt. Kennelijk is de rechter daar ook niet in geïnteresseerd. Wij hebben tijdens de zitting namelijk aangeboden de vereiste machtigingen alsnog te overleggen. Hier is de rechter niet op ingegaan.
Verder bracht de bomendeskundige van de gemeente namelijk naar voren dat het fietspad aangelegd is met vervuild asfalt (wat toentertijd gebruikelijk was). Tegenwoordig wordt dit vervuild asfalt geclassificeerd als chemisch afval, waarvan de verwerking de gemeente een fortuin zou gaan kosten. Men laat het dus liever in de grond liggen en dekt het letterlijk toe met een laagje nieuw asfalt. Het kappen van bomen is derhalve goedkoper dan het renoveren van het fietspad.

Jan B. Kaiser
Freddie Klaaysen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9908
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9908
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bewoners en politiek kunnen kap 148 bomen nog voorkomen

Bericht door Redactie »

persbericht ABO
Bewoners en politiek kunnen kap 148 bomen Bovenheigraaf nog voorkomen.

De poging van de heren Kaiser en Klaaysen om via de rechter de dreigende bomenkap langs de Bovenheigraaf tegen te houden, is mislukt. De kersverse Politieke Partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) laat het er echter niet bij zitten ABO gaat deze week opnieuw een beroep doen op omwonenden nabij de Bovenheigraaf in Wezep om de kap van de bomen alsnog te voorkomen. ABO wil daarmee bereiken dat het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek de fietspaden langs de Bovenheigraaf nu zo snel mogelijk gaat op knappen zonder de 148 bomen te kappen.


De voorzieningenrechter verklaarde het verzoek van de heren Kaiser en Klaaysen niet ontvankelijk, omdat deze heren geen direct betrokkenen zijn. Om deze reden kwam het niet tot een inhoudelijk oordeel over de kap van 148 bomen, "Alleen bewoners van de Bovenheigraaf met uitzicht op de bomen zijn volgens de rechter belanghebbend. De zestig protest e-mail-berichten van betrokken buurtbewoners waren volgens de rechter onvoldoende omdat de vereiste machtigingen met handtekeningen van deze inwoners ontbraken.

Op 12 september jl. is de gemeente Oldebroek een nieuwe politieke partij rijker geworden. Algemeen Belang Oldebroek. Afgekort ABO. De fractieleden van ABO zijn uiteraard teleurgesteld te zijn door de uitspraak van de rechter. Maar zolang nog niet alle procedures zijn afgerond geven we het niet op. Gelet op de uitspraken van de gemeentewoordvoerder tijdens de rechtszitting is gebleken dat het voor de gemeente goedkoper is om de bomen te kappen in plaats van een duurzame reconstructie van het fietspad uit te voeren waarbij de bomen blijven staan. Dat de bomen een waardevol groen lint vormen en het aanzicht van de wijk bepalen lijkt er voor het huidige gemeentebestuur niet toe te doen.

Oproep aan omwonenden
60 bewoners hebben in het verleden de moeite genomen een emailbericht te sturen om de bomenkap tegen te houden. Voor deze inwoners en alle andere omwonenden van de Bovenheigraaf willen wij ons inzetten, aldus Jan Kaiser namens ABO.
De nieuwe politieke Partij Algemeen Belang Oldebroek gaat daarom deze week een brief met uitleg en een machtingsformulier in de directe woonomgeving van de Bovenheigraaf bezorgen. Wij roepen bij deze de bewoners op die tegen de bomenkap zijn de machtiging te ondertekenen er een postzegel op te plakken en naar ABO op te sturen.

ABO maakt op dit moment (nog) geen deel uit van de raad van Oldebroek maar doet bij deze wel een beroep op de zittende politieke partijen om hun standpunt richting B&W duidelijk kenbaar te maken. Een signaal van 60 bewoners en de bewoners die de moeite nemen om een machtiging te tekenen geeft in ieder geval aan dat het onderwerp leeft onder de bewoners.

Wij gaan er eigenlijk vanuit dat de huidige raadsleden uit de gemeente Oldebroek dit signaal van haar inwoners niet zullen negeren. Dus ook de zittende politieke partijen in de gemeente Oldebroek kunnen er nog wat aan doen om de kap te voorkomen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door Bert-Jan »

De Bovenheigraaf kwestie en het algemeen belang zijn niet gediend met een onzuivere discussie. Ik voel me verplicht om in het algemeen belang te reageren.

Alleen de buurtbewoners om mening vragen is een schijn-referendum. Er zijn meer (dagelijkse) gebruikers van het fietspad. In dit geval een fietspad in zeer slechte staat. Waar de gemeente verantwoordelijkheid móet nemen om ongelukken te voorkomen. Wat dat betreft ben ik het ook niet eens met wat de rechter volgens de ABO reactie hierboven zou hebben gezegd.

Niet alleen de omwonenden zijn belanghebbenden. De gebruikers van het fietspad c.q. wegennet zijn dat minstens gelijkwaardig. Zelfs de gemeente is belanghebbende, want die hebben verplichtingen als beheerder namens de bevolking.

Een partij die zich Algemeen Belang Oldebroek noemt zou juist heel gevoelig voor het algemeen belang moeten zijn, maar is dat (tot mijn teleurstelling) tot op heden niet gebleken.

Onlangs stond ABO bij de rechter. Die kon geen aanknopingspunt vinden om ABO als belangstellende te bestempelen. ABO sprak namens de omwonenden, maar toen de rechter vroeg om een overlegbare machtiging, bleek die er niet te zijn. Als je een spoedprocedure namens belanghebbenden bij de rechter aanzwengelt lijkt het me handig dat je zaken ook juridisch minimaal voor elkaar hebt. Op deze manier zijn de kosten voor de rechtsgang eigenlijk niet meer dan PR kosten in een verkiezingscampagne?

De feiten:

[*] Dhr. Klaaysen was te laat met inleveren van ‘de handtekeningen’ (lees: uitgeprinte e-mail berichten). De bezwaar termijn van 6 weken (kapvergunning) was verlopen;
[*] De gemeente heeft sinds september j.l. dus al een kapvergunning in handen;
[*] Dhr. Kaiser zwengelt een spoedprocedure bij de rechter aan, maar wil dat zo graag uit naam van ABO doen dat hij de belanghebbenden vergeet juridisch te kunnen en mogen vertegenwoordigen.
[*] B&W hecht grote waarde aan een juiste bezwaarprocedure en geeft die de volle ruimte;
[*] Als de lokale klachtencommissie in november ABO’s bezwaar niet deelt zie ik een volgende gang naar de rechter als verminderd kansrijk. Louter voor de bühne, eigenlijk. De rechter zal de uitspraken van gevolgde bezwaarprocedures waarschijnlijk meewegen;

Een (te) beperkte groep belanghebbenden wordt nu aangezet om machtiging te geven voor een herhaalde gang naar de rechter. Maar weten/beseffen zij zich ook waar ze tegen procederen? En wat de gevolgen zijn? En wat überhaupt de kansen (nu nog) zijn?

Welke uitslag ook, het lost de problemen niet op. Een vreselijk slecht fietspad én een duur riool in de verdrukking. Om over de kosten en bestaand ongemak maar niet te spreken.

De gemeente kán het huidige fietspad niet vervangen zonder daarbij de bomen in direct gevaar te brengen. De wortels zijn vergroeid met de puin-onderlaag. De wortels zijn verweven/vergroeid met het fietspad. De wortels zullen bij graven of wegdrukken beschadigd worden waardoor de stabiliteit van de bomen een direct gevaar gaat vormen.

Er is ooit teer/asfalt gebruikt in de (puin-)onderlaag. Zoals vroeger een gewoonte was. Dat heeft geen enkele vervuilende invloed op de bodem (wat wel beweerd is door ABO). Het probleem van dat teer in de onderlaag is dat het vanwege milieuwetgeving gespecialiseerd verwijderd en afgevoerd moet worden. En laat dát nu een erg dure actie zijn.

De om-en-om kap is al een gebaar van B&W richting een eerder bezwaar (toen nog een initiatief van Dhr. Klaaysen). De aanpak gaat al met al geld kosten. Maar als dat zonder bomenkap moet, dan vrees ik dat de kosten flink veel hoger zullen uitvallen. Want lapmiddelen kunnen niet voorkomen dat we over een paar jaar weer precies dezelfde uitdagingen en kosten terug krijgen.

B&W heeft gezegd dat bomenkap niet hun hobby is. Dat het probleem hen ook niet uitkomt. Maar diezelfde gemeente heeft verantwoordelijkheden. Voor verkeer, veiligheid en budget. Die nemen ze in mijn ogen passend en met gevoel. Het gemeentebestuur kan en mag niet populistisch omgaan met deze kwesties. We zijn geen gemeente met overschotten. Een kapot riool is een aderlating. Binnen 10 jaar weer het wegdek vervangen evenzo. Het is uw en mijn belastinggeld.

Ik wil het opnemen voor bredere belangen. En besef me meteen dat dit niet gaat zonder wederzijds begrip en concessies.

Als het dan nog moet gaan om de emoties bij het kappen van bomen, dan wijs ik naar initiatieven van Milieu- en Natuurvereniging Groentje. Toen zij vroegen om aandacht voor klimaatbosjes heb ik ABO c.q. haar oprichters ook niet gehoord.

Trouwens erg jammer in ter zake doende discussies als deze, dat Groentje dan vaak juist oorverdovend zwijgt. Ik roep hen van harte op om ons allen extra onderbouwing en mening mee te geven vanuit hun expertise.

Ik sprak vorig jaar nog eens de hoop uit om bij Wezep West een rij bomen aan te planten langs de A28. Voor het aangezicht, maar ook als CO2- en geluidsfilter langs de snelweg. Onze leefomgeving in de dorpen kan ook opgevuld worden met de juiste bomen op de juiste plek. Wat ik wil zeggen: Er zijn meer mogelijkheden dan ‘veur en teugen’. Voor elke gekapte boom één terug zou een mooie stelregel zijn?

Maar helaas bestaat bij mij het beeld dat ABO niet kiest voor oplossingen en creativiteit. Zij kiest tot op heden louter voor conflict. En wij als inwoners zijn de pionnen (en niet te vergeten: geldschieters) in een politiek steekspel en in een verkiezingscampagne.

Misschien kan ABO de uitleg en machtigingsverzoek ook on-line publiceren. Dan kunnen we allemaal kennis nemen van kwaliteit en breedte (of beperktheid) van de uitleg. En de keuzemogelijkheden die men de inwoners voorlegt. Een overzicht van begroting en kosten voor de andere opties die men heeft voor het fietspad probleem zal wel te veel gevraagd zijn, maar ook die vraag leeft bij mij. Want van een potentieel bestuurder en schatkist beheerder verwacht ik minimaal die verantwoordelijkheid en transparantie.

En dan nog een reactie op:
Wij gaan er eigenlijk vanuit dat de huidige raadsleden uit de gemeente Oldebroek dit signaal van haar inwoners niet zullen negeren. Dus ook de zittende politieke partijen in de gemeente Oldebroek kunnen er nog wat aan doen om de kap te voorkomen.
En wát moeten die raadsleden volgens ABO dan doen met de signalen en oproepen van de fietspad gebruikers (fietsers en scootmobielers)? En de opdracht van de inwoners van ’t Loo? Die laatsten hebben B&W in 2008 al gevraagd om het hobbel-en-stuiter-fietspad aan te pakken. Afgelopen week lieten zij in het Dorpsgesprek ’t Loo ook horen wat ze van het Klaaysen/ABO initiatief vinden. En daar was geen woord Spaans bij, kan ik u verzekeren. Lijkt me dat de politiek meer belangen te dienen en af te wegen heeft.....

De zittende politieke partijen (lees: raadsleden) gaan te doen gebruikelijk niet op de stoel van het uitvoerend bestuur (lees: B&W) zitten. Doen ze dat wel, dan zullen ze ook hun kaderstellende rol en budgetrecht moeten oppakken. Dat is duur Nederlands of politiek gewauwel voor: de gemeenschapsportemonnee trekken voor een hele dure hersteloperatie zonder bomenkap.


Groet,

Bert-Jan Dokter

(de tekst van deze reactie is een uitgebreide versie van een reactie die ik ook op LOCOURANT reactiedeel heb geplaatst. Deze opmerking in het kader van transparantie)
ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door ronaldb »

En zo gaat het nu altijd het geld gaat boven het
belang van de inwoners van de gemeente
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 440
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door mrotman »

De om-en-om kap is al een gebaar van B&W richting een eerder bezwaar (toen nog een initiatief van Dhr. Klaaysen). De aanpak gaat al met al geld kosten. Maar als dat zonder bomenkap moet, dan vrees ik dat de kosten flink veel hoger zullen uitvallen. Want lapmiddelen kunnen niet voorkomen dat we over een paar jaar weer precies dezelfde uitdagingen en kosten terug krijgen.
Een echt duurzame oplossing is alle bomen kappen, fietspad repareren en herplant geschikte bomen.
Op termijn zal blijken dat dit de goedkoopste en beste oplossing is.
Bartus
Berichten: 26
Lid geworden op: vr dec 12, 2008 19:47

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door Bartus »

Dhr Kaiser moet in eerste instantie weten waar hij voor staat. Een solo actie zoals bv deze bomenkap gebruikt hij als reclame voor ABO. Laat hem maar eens met een heel actieplan komen voor de gemeente. Dan zou je eens een zinnig gesprek hierover kunnen voeren.

Maar nee hoor hij blijft maar rondmalen in z'n soloacties!!!

Algemeen Belang voor Oldebroek???
NEE DUS!
Gebruikersavatar
boertje van buuten
Berichten: 142
Lid geworden op: vr feb 29, 2008 20:47
Locatie: Wezep

Re: Voorlopige voorziening Algemeen Belang Oldebroek ongegrond

Bericht door boertje van buuten »

Volgens onderzoeker Fidder komen de wortels van de bomen niet dieper dan 40 centimeter. Dat ze daarmee het riool zouden beschadigen of daarvoor een bedreiging zouden vormen lijkt dus nogal onwaarschijnlijk.
De gemeentelijke nota 'Groenvisie', die pas nog in november 2007 door de gemeenteraad werd vastgesteld, vermeldt over de bomen langs de Bovenheigraaf dat deze om diverse redenen, behouden moeten blijven.
Het is daarom het beste om bij de bomen een wortelscherm langs het fietspad aan te brengen en het fietspad nu voorvarend en deugdelijk te repareren.

Ik las net nog in de krant dat de gemeente een heel aardige subsidie in de wacht gesleept heeft voor de verbetering van fietspaden. Er is dus geen enkele reden meer om nog langer te eikelen.
Plaats reactie