Oldebroek positief over toekomst zwembad.

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door huub verberk »

als de plaatselijke huisarts het te druk heeft, zal hij of zij ook proberen de wachtlijst weg te werken. Dan wordt eerst gekeken naar de maandag tot en met vrijdag. En heel misschien nog naar de zaterdag. Ook voor de huisarts zal niet zijn eerste oplossing zijn: op zondag structureel een paar extra spreekuren houden. Nee, de zondag blijft voor de dokter alleen voor de spoedgevallen. Dan is het weekend. Geen onderzoekje van de dokter dus.

Zoals ik eerder schreef is deze reactie van het CDA walgelijk.....

Huub Verberk
Laatst gewijzigd door Redactie op di jun 14, 2016 9:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: opmaak gecorrigeerd
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door mrotman »

Hallo Huub,

Gelukkig zijn wij nog niet zo ver gezakt met onze maatschappij dat wij ons moeten laten besturen door economen en technocraten. Als mens zijn in onze maatschappij mogen in onze beslissingen onze opvoeding en ervaringen meenemen. Daarbij inbegrepen ook onze ideologieën, van christen tot moslim, van communist tot kapitalist. Door de inbreng van al onze achtergronden is het uiteindelijke resultaat niet altijd de meest economische, maar wel waar wij ons het meest prettig en gelukkig bij voelen. Bij de meerderheid van onze bevolking is de zondag een belangrijke dag die wij niet op willen laten eten door de 24 uurs economie. Daar mogen onze vertegenwoordigers in de raad een beslissing over nemen. Die accepteren dan ook dat daardoor het tekort op de begroting van het zwembad daardoor iets volgens het rapport ruim twee procent hoger zal zijn. Op de totale begroting van het zwembad is dit nog veel kleiner. (ongeveer 0,85%)

Verder geeft het adviesbureau al aan dat de raad, lees volksvertegenwoordigers, hier over mogen beslissen. Voor de oppositie is blijft dit onderwerp, naar mijn mening terecht, over voor de komende gemeenteraadsverkiezing.

Afbeelding

Persoonlijk kan mij vinden in het besluit van de raad.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door huub verberk »

Beste Martin,

Principes zijn goed. Soms moet je duidelijk voor je mening opkomen, ook als het wat geld kost. Volkomen juist.
Als er activiteiten zijn die storend zijn voor een bevolking groep op zondag, dan moet je dat niet toestaan. Ook niet als het geld oplevert. Volkomen juist.

Maar zwemles is voor niemand storend. De wachtlijst wordt kleiner daardoor.
Democratie is niet de macht van de meerderheid (lees ook eerder geplaatst stukje hierover) Of een meerderheid van de bevolking tegen is vraag ik me af. Reeds in 1970! is het zwembad ""gekraakt"" omdat men het op zondag open wilde.

Met vriendelijke groet
Huub Verberk
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Lek zwembad de Veldkamp nog niet boven
Bron website www.destentor.nl 21 maart 2013 Laatste update 06:00

WEZEP - Het financiële herstel van subtropisch zwembad De Veldkamp in Wezep laat nog even op zich wachten. Het is de gemeente niet gelukt om in 2012 binnen het door de raad gestelde budget te blijven. De exploitatie werd vorig jaar met 88.000 euro overschreden..........lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Onderzoek beheervorm zwembad en sportaccommodaties fase verder
Bron website gemeente Oldebroek

06-02-2014: Het college van B&W van gemeente Oldebroek heeft op 4 februari 2014 ingestemd met een voorstel om te kiezen voor externe verzelfstandiging van zwembad De Veldkamp en de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Dat is één van de aanbevelingen uit een onderzoeksrapport dat is uitgevoerd naar de meest effectieve en financieel transparante beheervorm bij de exploitatie van de bewuste accommodaties.

Aanleiding
Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek naar de bedrijfsvoering van het zwembad en bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot het samenbundelen van (sport)accommodaties. In november 2011 besloot de gemeenteraad al om te streven naar de externe verzelfstandiging van het zwembad. In het rapport zijn vier verschillende beheervarianten vergeleken op basis van kwalitatieve uitgangspunten en de (financiële) exploitatie. Daarbij scoorden de zelfstandige varianten, waarbij het beheer in handen is van een zelfstandige onderneming, over het geheel bezien hoger dan beheervormen waarbij het zwembad onderdeel blijft van de gemeentelijke organisatie.

Vervolgstappen
Om als gemeente grip te houden op maatschappelijk relevante aspecten, zoals openingstijden, tarieven en doelgroepzwemmen is de volgende stap om voorafgaand aan contractvorming de gemeentelijke belangen duidelijk te formuleren. Ook zullen de personele gevolgen duidelijk in kaart worden gebracht, voordat een definitieve keuze kan plaatsvinden. Medio 2015 kan de nieuwe beheervorm operationeel zijn.

Groot onderhoud
Gelijktijdig met het vervolg van het verzelfstandigingstraject besloot het college om benodigd groot onderhoud uit te voeren. Wethouder Van Dijk: “Doelstelling is om het zwembad als voorziening voor onze gemeente te behouden, zodat inwoners en toeristen recreatief en sportief kunnen blijven zwemmen. Voor de langere termijn biedt verzelfstandiging daarvoor de beste kansen. Voor de korte termijn is het nodig om groot onderhoud dat eerder is uitgesteld alsnog uit te voeren. Op die manier blijft zwembad De Veldkamp het aantrekkelijke zwembad dat het nu al is.”

Behandeling in de gemeenteraad
Het voorstel wordt eerst in de raadcommissie van 18 februari 2014 besproken, vervolgens komt het op 6 maart 2014 ter behandeling en vaststelling in de gemeenteraad.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

GEMEENTE OLDEBROEK
Bron website gemeente Oldebroek

Informatie van het college aan de raad
Onderwerp: voortgang verzelfstandiging zwembad.
Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 196557 / 196807

Samenvatting
Aanleiding om te informeren

Het verzelfstandigingsproces van het zwembad komt in een vervolgfase. Het is noodzakelijk uw raad hierover te informeren zodat er helderheid komt over de verwachtingen.

Samenvatting
In de vorige bestuursperiode zijn we gestart met onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging van het zwembad. De insteek was breed en alle opties werden opengehouden; van lichte vormen van op afstand plaatsen tot het volledig privatiseren. De huidige bestuursovereenkomst 2014-2018 is explicieter en stelt dat een gespecialiseerde makelaar de opdracht krijgt te zoeken naar de beste marktpartij om het zwembad over te nemen.

Het onderzoek is recent afgerond en stelt dat een verregaande vorm van verzelfstandiging (op termijn) financiële voordelen zal opleveren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

In de afgelopen periode zijn parallel aan de afronding van het onderzoek verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen. Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd.

We zijn nu in de fase gekomen om de vervolgstappen te zetten om te komen tot een voor ons geschikte vorm van verzelfstandiging. Omdat wij niet beschikken over voldoende kennis en capaciteit om deze vervolgstappen te kunnen zetten is externe begeleiding nodig. Over de kosten hiervan informeren wij u nader. Ook zal de mogelijke verzelfstandiging van het sportbedrijf (indien mogelijk) worden betrokken bij het verzelfstandigingsproces van het zwembad.

Toelichting

Inleiding
In de vorige bestuursperiode zijn we gestart met onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging van het zwembad. Tot definitieve besluitvorming is het echter niet gekomen maar het onderzoek is wel voortgezet. De insteek was breed en alle opties werden opengehouden; van lichte vormen van op afstand plaatsen tot het volledig privatiseren. De huidige bestuursovereenkomst 2014-2018 is explicieter en stelt dat een gespecialiseerde makelaar de opdracht krijgt te zoeken naar de beste marktpartij om het zwembad over te nemen.
Het onderzoek is recent afgerond en stelt dat een verregaande vorm van verzelfstandiging (op termijn) financiële voordelen zal opleveren, zonder dat dit ten kost gaat van de kwaliteit. Dit sluit goed aan op de doelstellingen zoals geformuleerd in het bestuursakkoord.
In de afgelopen periode zijn parallel aan de afronding van het onderzoek oriënterende gesprekken gevoerd me marktpartijen. Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. In het onderstaande zal ingegaan worden op de resultaten en de vervolgstappen.

1. Het onderzoek
Het onderzoek naar de verzelfstandiging van het zwembad is in de vorige bestuursperiode gestart en is recent afgerond. Het uitgangspunt was destijds breder in die zin dat alle mogelijkheden onderzocht moesten worden; ook vormen als interne verzelfstandiging en de overheids-BV werden meegenomen. Het huidige bestuursakkoord is explicieter en stelt dat het zwembad moet worden
overgenomen door een marktpartij.
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat het op afstand plaatsen van het zwembad in een zuiver commerciële vorm op termijn een behoorlijke bezuiniging oplevert; het rapport spreekt van € 200.000,- ten opzichte van de huidige aan het zwembad toe te rekenen kosten. Kanttekening hierbij is wel dat we rekening moeten houden met suppletiebijdragen die voor rekening van de gemeente komen. Tot slot geeft het rapport aan dat het in de huidige situatie ook mogelijk is optimalisaties door te voeren; hiermee zijn nu al (grote) financiële voordelen te behalen. We moeten hierbij denken aan het zelf organiseren van de horeca en duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van energie.
Het onderzoek heeft verder veel bruikbaar achtergrondmateriaal opgeleverd dat gebruikt kan worden bij een mogelijke aanbestedingsprocedure.

2. Gesprekken met marktpartijen
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor het zwembad zijn oriënterende gesprekken gevoerd met marktpartijen. De gesprekken leverde bruikbare informatie op en alle bedrijven hadden bij voorbaat al interesse in het exploiteren van ons zwembad. Tussen de bedrijven is verschil te zien in de mate van het op afstand plaatsen; van een risicovrije vorm tot het volledig overdragen van de accommodatie. In alle gevallen zal de gemeente een exploitatiebijdrage moeten leveren.
Alle partijen geven aan goedkoper te kunnen werken door het personeel in een andere (goedkopere) cao te plaatsen en door gunstigere (centrale) inkoop. Bijkomend kan het overnemen van de horeca en het werken met duurzame energieconcepten financiële voordelen opleveren.

3. Vervolgstappen
Nu het onderzoek is afgerond en oriënterende gesprekken zijn gevoerd kan het verzelfstandigingsproces een vervolg krijgen. We moeten hierbij rekening houden met een voorbereidingsperiode van minimaal een jaar voordat we daadwerkelijk het zwembad verzelfstandigd hebben.
Binnen onze organisatie is onvoldoende specialistische kennis en capaciteit aanwezig om dit op een juiste manier vorm te geven; hiervoor is externe ondersteuning nodig. De komende tijd willen we komen tot een invulling van deze externe begeleiding. Ook zal de mogelijke verzelfstandiging van het sportbedrijf (indien mogelijk) worden betrokken bij het verzelfstandigingsproces van het zwembad. Over de kosten zult u nader worden geïnformeerd.

Oldebroek, 23 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,


, secretaris drs. B. Brand MCM,


, burgemeester mr. A. Hoogendoorn.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 11 december 2015
Gemeente Oldebroek wil exploitatie zwembad de Veldkamp uitbesteden
Sportfondsen Gaia B.V. krijgt voorlopige gunning

Gemeente Oldebroek heeft in 2014 besloten om zwembad de Veldkamp in Wezep door een externe partij te laten exploiteren. Na deze zorgvuldige aanbestedingsprocedure waaraan vier bedrijven meededen, viel de keuze op Sportfondsen Gaia B.V. Dit bedrijf kwam na een uitgebreide kwalitatieve en financiële beoordeling als beste uit de bus met de meest voordelige inschrijving. De contractonderhandelingen zijn gestart. In maart 2016 gunt de gemeente de opdracht definitief.


Wethouder Lydia Groot: “Een zwembad is een basisvoorziening voor educatie, gezondheid en ontspanning. Als gemeentebestuur denken we dat een gespecialiseerd bedrijf dit beter kan exploiteren. We hebben verschillende eisen opgesteld met bijvoorbeeld het oog op financiën. Verder benadruk ik dat we het belangrijk vinden dat de huidige medewerkers hun baan behouden. We gaan nu de contractfase in met Gaia B.V. We hebben goede hoop dat we met deze exploitant tot goede afspraken kunnen komen in het belang van de gebruikers van het zwembad.”

Terugblik op de procedure
Een aanbestedingsprocedure volgt een vastgesteld stappenplan, waarin bijvoorbeeld een aanbestedingsleidraad een onderdeel is. De aanbestedingsleidraad is een document waarin eisen en mogelijkheden zijn opgenomen aan de hand waarvan een marktpartij een bedrijfsplan kan opstellen. Eisen met betrekking tot de continuïteit van het bedrijf, maatschappelijke eisen, maar ook opties als kopen, huren, pachten en het benutten van de grond naast het zwembad en het eventueel kopen van het gebouw Slash. In november heeft de beoordelingscommissie de beoordeling van de aanbiedingen gedaan. Uit deze beoordeling vloeit automatisch een keuzevolgorde met Sportfondsen Gaia voorop.

Keuze voor Sportfondsen
Het college heeft eind november ingestemd om met Sportfondsen de contractonderhandeling in te gaan rekening houdend met de bezwaartermijn. Sportfondsen Gaia B.V. wordt vervolgens uitgenodigd om met de gemeente de contractonderhandelingen te starten. De overige partijen hebben een afwijzingsbrief met motivering ontvangen. De verwachting is dat de gemeente in februari 2016 tot een huur- en exploitatieovereenkomst komt met Sportfondsen Gaia B.V.

Voorlopige gunning
Het betreft een voorlopige gunning. In maart 2016 gunt de gemeente de opdracht definitief. Belang-rijk aspect is een akkoord over een goed sociaal plan. De gemeenteraad van Oldebroek moet tenslot-te instemmen met het besluit om het beheer en de exploitatie van het zwembad definitief over te kunnen dragen.

Zwemmen
Voor de huidige bedrijfsvoering zoals activiteiten en openingstijden heeft deze contractfase geen consequenties. Zwemmers en bezoekers blijven van harte welkom.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Vakbonden en gemeente Oldebroek op hoofdlijnen akkoord sociaal plan verzelfstandiging zwembad De Veldkamp
Bron Locourant vrijdag 13 mei 2016

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft het laatste jaar gewerkt aan de verzelfstandiging van zwembad De Veldkamp in Wezep. In het aanbestedingstraject is Sportfondsen Nederland als beste uit de bus gekomen en de contractvorming is in volle gang. Een belangrijk onderdeel van het verzelfstandigingstraject is het realiseren van een sociaal plan voor het personeel van het zwembad. Sportfondsen neemt al het zwembadpersoneel over.

Op donderdag 12 mei 2016 zijn de bonden en de gemeente tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn een loongarantie voor tien jaar, meerjarig werkgarantie en een garantie dat opgebouwde pensioenrechten niet verloren gaan. Wethouder Lydia Groot is blij met het akkoord: “We hebben in dit akkoord bereikt dat er zekerheid is voor onze medewerkers en dat het zwembad met Sportfondsen een prachtig zwembad blijft met veel faciliteiten.”

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Verder is het onder voorbehoud van instemming door het college en gemeenteraad van de gemeente Oldebroek. Naar verwachting besluit de gemeenteraad hierover op donderdag 7 juli 2016.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Persbericht Lijst 7.
Lijst7 : verzelfstandiging zwembad de Veldkamp een goede zaak?

Binnenkort praat de gemeenteraad over het zwembad in Wezep. Zolang het zwembad bestaat, bestaan er grote financiële tekorten. Jaarlijkse is het verlies bijna 500.000 euro waarbij we dan de “”overhead” kosten nog niet meerekenen. Alle zwembaden in Nederland maken verlies, ook in Oldebroek. Het lukte echter niet dit jaarlijkse verlies kleiner te krijgen. In het coalitie akkoord tussen CU, SGP en ABO is afgesproken het zwembad te verzelfstandigen, dwz te verhuren aan iemand die het namens de gemeente gaat beheren. Sportfondsen Nederland is een bedrijf die dit gaat doen. Het is een organisatie die meer zwembaden in beheer heeft, ook in de regio.

Tot onze grote vreugde en ook verbazing wil Sportfondsen Nederland dit voor een eurocent per jaar doen. Een zeer aantrekkelijk aanbod, zeker als je weet dat de gemeente Oldebroek nu jaarlijks 5 ton moet bijleggen.

Lijst7 steunt het plan van het college maar heeft nog wel veel vragen over de overeenkomst met Sportfondsen Nederland. Het is een aanbod dat te mooi is om waar te zijn. We willen graag weten wat er gebeurd als over tien jaar SFN plotseling failliet gaat en de gemeente een ”uitgewoond” zwembad terug krijgt? Wie is verantwoordelijk bij eventuele calamiteiten? Heeft de gemeente nog invloed op de tarieven voor de kaartjes? Het kaartje wordt nu met 0,30 euro verhoogd maar welke verhogingen komen er nog meer? Ook de zwemlessen worden duurder. Heeft de gemeente nog invloed op de openingstijden?

Het huidige zwembad personeel wordt overgenomen door de nieuwe exploitant. Het salaris in de nieuwe situatie is lager dan op dit moment. We zijn van mening dat hiervoor een goede oplossing gevonden moet worden zodat het personeel niet de dupe wordt.

Alle zwembaden in Nederland krijgen jaarlijks minder bezoekers. Ook het aantal zwemlessen verminderen jaarlijks. De kans dat de inkomsten voor SFN in de toekomst gaan tegenvallen is zeker aanwezig. Hoe voorkomen we dat halverwege de huur periode van 20 jaar, de problemen toch weer bij de gemeente neergelegd worden?

SFN moet het zwembad over 20 jaar achter laten zoals de huidige situatie nu is. Een grote kosten factor bij zwembaden is het onderhoud van gebouwen en apparatuur. Hoe weten we zeker dat dit over 20 jaar goed gebeurd is?
SFN wil nieuwe activiteiten opstarten en ook de horeca in het zwembad verbeteren. Lijst7 wil hierover graag meer informatie.

Verzelfstandiging van het zwembad kan voor de gemeente een goede zaak zijn. Kritisch kijken naar de “kleine lettertjes” is noodzakelijk zodat we problemen over twintig jaar voorkomen. Maar ook kijken of de gemeente nog invloed op de openingstijden en vooral de tarieven heeft.

Huub Verberk
Hans Meijer
Lijst7

Vragen voor de raadscommissie Samenleving betreffende het dossier verzelfstandiging zwembaden.
 1. Hoe is en wordt de inzet van Sportfondsen nu en in de toekomst gewaarborgd. Ik doel hier op een eventueel toekomstig exploitatietekort. In de informatie bijeenkomst werd aangegeven dat de moederorganisatie zijnde Sportfondsen Nederland garant staat, maar voor wat staan ze garant, kunt u ons dat uitleggen. Als de bv Wezep eventueel failliet gaat hoe is de juridische constructie opgetuigd dat 8 maanden lang SFN wettelijk aansprakelijk blijft, maar voor wat blijven ze aansprakelijk.
 2. Worden na ondertekening van het contract tussen het college en SFN alle wettelijke voorwaarden nageleefd.
 3. Wat zijn de kosten van de ambtelijke inzet evenzo de kosten van externe inzet voor dit project.
 4. Zijn de huidige gebruikers van ons zwembad beschermd tegen eventuele wanprestatie van de exploitant. Hoe heeft u dit gewaarborgd.
 5. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld door de exploitant bij evt. calamiteiten.
 6. SFN heeft in Oldebroek met het exploiteren van het zwembad een monopoly positie. Hoe voor komen wij als raad een ongelimiteerde prijsopdrijving van de tarieven. In de voorlichtingsbijeenkomst werd aangegeven dat het recreatieve kaartje met € 0.30 wordt verhoogd. De particuliere zwemles gaat over van een all-in tarief naar maandkaarten. Wat wordt de stijging van dit bovengenoemde tarief bij invoering van de maandkaart afgezet tegen het bestaande tarief. Is er iets afgesproken voor de minderbedeelden in onze gemeente. Kunnen die gratis gebruik maken van het zwembad. Is hiervoor binnen de gemeente geld beschikbaar.
 7. Wat is de lastenverlichting voor de gemeente Oldebroek. Gaarne vermelden wat zijn de kapitaalslasten, groot onderhoud, dagelijks onderhoud, interne overhead kosten gemeente Oldebroek en sociaal statuut. Als we het goed begrepen hebben blijven de kapitaalslasten voor rekening van de gemeente. Gaat er geld vanuit de pot meerjarenonderhoud over naar SFN.
 8. Er is nog geen overeenkomst met sec de medewerkers van het zwembad over het sociaal statuut. Is in het sociaal statuut opgenomen dat het huidige personeel ook geplaatst gaat worden op de locatie Wezep. Of is er sprake van dat SFN ook de mogelijk heeft om de huidige medewerkers in andere locaties te plaatsen. Wat nu als mocht blijken dat SFN in de eerste 10 jaar niet met een medewerker door een deur kan. Wat is dan de te volgen procedure.
 9. Hoe voorkomen we een eventuele toekomstige kwaliteitsvermindering in zowel openingstijden, activiteiten. Hoe heeft het college dit vastgelegd.
 10. Hoe voorkomen we na afloop soc. Statuut( 10 jaar) er een verslechtering optreedt van de arbeidsvoorwaarden van het nu zittende personeel.
 11. Indien er een hogere werkbelasting optreedt hoger dan de huidige werkbelasting zal dit leiden tot een hoger ziekteverzuim. Hoe gaan we hier mee om.
 12. In hoeverre is de democratische invloed van de gemeenteraad gewaarborgd op het gebied van prijzen en openingstijden.
 13. Met welk bedrag en formatie wordt de ambtelijke inzet verminderd als het zwembad in handen wordt gegeven aan SFN. Hoe wordt dit in het gemeentelijk formatieplan verwerkt.
 14. Op het tarief na van het verenigingszwemmen worden de overige tarieven marktconform door SFN vastgesteld. Zal dit niet lijden dat sommige groepen door de tariefsverhoging gaan afhaken. Wordt dit niet een kaalslag.
 15. Het exploiteren van een zwembad kan alleen dan plaatsvinden als er een afstemming is tussen de hoeveelheid activiteiten, openingstijden, tarieven, inzet personeel en de daarop benodigde aantal m2 zwemwater. Het aantal recreanten neemt af. Het aantal particuliere zwemles kinderen op de wachtlijst vermindert. Bovengenoemde situatie houdt in dat de inkomsten op termijn zullen afnemen. Hoe voorkomen we dat SFN binnen een aantal jaren voor extra ondersteuning aanklopt bij het dan nieuw zittende college uitgaande dat de openingstijden het zelfde blijven zoals ons is voorgehouden tijdens de recentelijke presentatie van SFN. De weerbarstige praktijk leert ons echter dat bij privatiseringsoperaties gemeenten op termijn moeten bijspringen of zelfs de exploitatie volledig moeten overnemen. Gaarne uw reactie.
 16. Wordt er door het college subsidie verstrekt aan SFN om het huidige verenigingstarief stabiel te houden.
 17. Tijdens de aanbesteding van de exploitatie is er voor een punten systeem gekozen. Wat voor percentage werd vastgesteld voor de laagste inschrijving. Wat was de gevraagde fin. bijdrage voor het college van de overige aanbieders.
 18. Het ondersteunen door de raad van de gemeente Oldebroek van specifieke groepen die de nieuwe tarieven niet kunnen betalen is in de ogen van lijst 7 noodzakelijk. Heeft u met SFN hierover gesproken. Het hebben van sociale tarieven is voor sommige groepen noodzakelijk. We moeten zowel als college en raad het sociale aspect voor sommige inwoners niet uit het oog verliezen.
 19. In de bijeenkomst werd aangegeven dat SFN na einde contract (20 jaar) het zwembad achterlaat zoals ze het in de huidige staat overgenomen hebben. Zoals bekend is moet je grootschalig eens in de 15 jaar groot onderhoud plegen. Kunnen we nu er van uitgaan dat de gemeenteraad niet hoeft te reserveren voor groot onderhoud. Hoe heeft u de huidige stand van het onderhoud in kaart gebracht en hoe wordt er in de nabije toekomst getoetst.
 20. Tijdens het technisch onderzoek is gebleken dat er spontane bouwkundige gebreken aan het licht zijn gekomen die niet ontdekt waren tijdens de vorige schouw, welke zijn dat en wie neemt de kosten voor zijn rekening.
 21. Het beoogde exploitatie resultaat van de waterspeeltuin( meer bezoekers) is niet gehaald. Er is door deze investering geen extra recreatief bezoek naar het zwembad gekomen. Neemt SFN deze waterspeeltuin mee in de exploitatie. Wat zijn de activiteiten van SFN voor de noodlijdende volleybal ruimten.
 22. Een zwembad wat qua activiteiten en inrichting gedateerd is, moet om het bezoek op peil te houden fors investeren. Neemt SFN deze kosten voor zijn of haar rekening of heeft het college hierover een afspraak gemaakt met de exploitant in de vorm van een specifieke exploitatie bijdrage voor toekomstige publieks vriendelijke investeringen.
 23. Op de informatie bijeenkomst/ raadsgesprek werd aangegeven dat de gemeente niet in staat is een zwembad te exploiteren. Deze uitspraak is een minachting naar de medewerkers van het zwembad. Ik denk dat het ambtelijk apparaat en college eerst de hand in eigen boezem moet steken alvorens het management en medewerkers zo te schofferen. In de wandelgangen wordt aangegeven dat er sprake is en was van een verstoorde relatie tussen het college en zwembadpersoneel. Wordt dit op 21 juni as hersteld. Een gepaste knieval zou op zijn plaats zijn.
 24. De jaarrekening van het zwembad over 2015 heeft een extra tekort laten zien tov 2014 van € 70.000. Klopt het nu dat het totale tekort komt op € 540.000. Waar komt deze stijging vandaan.
 25. Er is sprake geweest een tribune aan te leggen voor vooral de zwemvereniging. Gaat dit nog door en wie gaat voor de kosten opdraaien. Zijn daar afspraken over gemaakt met SFN.
 26. De verwarmingsketel in het zwembad heeft zoals we begrepen hebben technische problemen. Ook bij lijst 7 staat duurzaamheid voorop. Wat voor duurzame installatie gaat u plaatsen en wie gaat dit financieren. In de wandelgangen wordt aangegeven dat SFN dit voor zijn of haar rekening neemt. Mocht dit zo zijn is de vervanging van de verwarmingsketel dan via koop- of een lease constructie.
 27. SFN gaf tijdens de informatie avond aan dat er nieuwe activiteiten gerealiseerd gaan worden. Welke activiteiten zijn dit en op welke specifieke tijden vinden deze plaats. De huidige prime time tijden bieden vooralsnog niet veel ruimte voor nieuwe activiteiten.
 28. In het college akkoord staat aangegeven dat er zwemlessen gegeven kunnen worden op zondagmorgen als de medewerkers onder een andere CAO vallen. Heeft het college nog dezelfde intentie om SFN de gelegenheid te geven zwemles op zondagmorgen aan te bieden.
 29. SFN geeft aan dat ze in gesprek gaan met de uitbater van de horeca. Mocht partijen er niet uitkomen wie gaat een eventuele afkoopsom voor zijn of haar rekening nemen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

LIJST7: Privatisering zwembad goede zaak

Het zwembad in Wezep is al vele jaren een blok aan het financiële been van de gemeente. Jaarlijks was er een verlies van vele tonnen.

Sportfondsen Nederland gaat het bad vanaf oktober overnemen. Men huurt het bad 20 jaar lang voor een euro cent. Dit bedrijf heeft veel kennis in huis hoe je een zwembad moet exploiteren, iets wat de gemeente niet heeft.

Kortom LIJST7 is tevreden met deze overname. Zijn er dan geen nadelen? Ja zeker wel. Het blijft altijd de vraag of alle partijen zich aan de afspraken houden. Het kostbare onderhoud moet door de nieuwe huurder gedaan worden. Helaas is er nog steeds geen akkoord met het personeel. In kranten staat dat het een goud gerande regeling is maar het personeel is daar nog nauwelijks van op de hoogte. Communicatie was wederom niet goed, een hardnekkig probleem van de gemeente Oldebroek in veel dossiers.

Wat merkt u ervan? In eerste instantie niet veel. Alles blijft voorlopig wel het zelfde. Maar het toegangskaartje wordt wel duurder en ook de kosten van zwemlessen gaan omhoog.
Met vriendelijke groet,

Huub Verberk
Lijst7
Huubverberk@wxs.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Privatisering Zwembad De Veldkamp levert forse besparing op
Bron website CU Oldebroek zaterdag 9 juli 2016 09:44

De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem besloten tot privatisering van zwembad de Veldkamp in Wezep. De exploitatie zal in handen komen van Sportfondsen Nederland. Wel is het voorbehoud gemaakt dat het zwembadpersoneel nog moet instemmen met het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakbond. Hiermee is invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een einde te maken aan de forse tekorten die het subtropisch zwembad ieder jaar met zich meebracht.

In de bestuursovereenkomst van 2014-2018 is afgesproken om het zwembad te privatiseren teneinde het jaarlijks tekort van 470.000 euro dat de zwembadexploitatie voor de gemeente met zich meebracht fors te verlagen. Met voortvarendheid is het College aan het werk gegaan. Na een aanbestedingsprocedure kwam Sportfondsen Nederland als beste marktpartij uit de bus om de exploitatie over te nemen. Sportfondsen Nederland is een partij met heel veel ervaring en expertise wat betreft het exploiteren van zwembaden. De privatisering heeft tot resultaat dat het tekort wordt omgebogen in een jaarlijks voordeel voor de gemeente van ruim 200.000 euro. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen en ook de ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd. We hebben alle vertrouwen dat het zwembadpersoneel met dit sociaal plan met een gouden randje de overstap naar Sportfondsen Nederland zal maken. Met dit riante sociaal plan laten we het zwembadpersoneel dat nu nog in dienst is bij de gemeente niet in de kou staan. Voor het personeel komt hiermee een einde aan een periode van onzekerheid.

Om het sociaal plan te kunnen bekostigen moet er wel een voorziening genomen worden van 1.900.000 euro die betaald zal worden uit de algemene reserve. Hoewel de gemeente er financieel niet slecht voor staat heeft de ChristenUnie samen met andere fracties een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om de komende jaren met het voordeel dat behaald wordt op het zwembad eerst de algemene reserve weer aan te vullen met 1.900.000 euro. Dat zal in pakweg 8 jaar bereikt worden en daarna ontstaat er dus in de begroting een structurele ruimte van meer dan 200.000 euro. Tegen die tijd zullen we dat ook wel nodig hebben om het wegvallen van de inkomsten van de precariobelasting op te kunnen vangen. Ook het amendement van de ChristenUnie dat samen met andere fracties werd ingediend werd aangenomen om de beoogde reservering van 1.000.000 euro voor onvoorziene tegenvallers bij het zwembad op te kunnen vangen. Voor zover er al tegenvallers zijn zullen die straks bekostigd moeten worden uit de exploitatie en uiteindelijk afgewend worden op de algemene reserve.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat het voortbestaan van het subtropisch zwembad de Veldkamp is gegarandeerd en dat de kosten voor de gemeente (en dus de inwoners) fors gedaald zijn en dat voor het personeel het mogelijk is gemaakt om met goede inkomensgaranties de overstap naar Sportfondsen Nederland te maken.

Henk van Bergeijk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Redactie »

Zwembad De Veldkamp gaat kopje-onder: draait al drie jaar met 2 ton verlies
Bron De Stentor

Zwembad de Veldkamp heeft de afgelopen drie jaar met verlies gedraaid. Sportfondsen Nederland heeft daarom bij de gemeente Oldebroek het contract opgezegd.
Het zwembad blijft gewoon open en alle lessen, activiteiten en verenigingsuren gaan door. Er is een opzegtermijn van 8 maanden. In die tijd moet de gemeente Oldebroek overleggen met Sportfondsen over de voorwaarden waardoor de exploitatie door zou kunnen gaan......Lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Barry »

sportfondsen heeft eerst heel veel zwemleerlingen weggejaagd, en dan nu gaan klagen?
Jan Roelofs
Berichten: 5
Lid geworden op: ma nov 14, 2016 21:47

Re: Oldebroek positief over toekomst zwembad.

Bericht door Jan Roelofs »

Haha, toevallig net gereageerd hierover.
Zie: OZB verhogen
Dit zal wel weer door de huiseigenaren opgebracht moeten gaan worden bij de volgende woonlastenstijging.
Misschien worden we in 2021 wel de koploper van Nederland. Nu (2020) de derde plaats, in 2021 de eerste. :(Redactie schreef: vr feb 14, 2020 19:27
Zwembad De Veldkamp gaat kopje-onder: draait al drie jaar met 2 ton verlies
Bron De Stentor

Zwembad de Veldkamp heeft de afgelopen drie jaar met verlies gedraaid. Sportfondsen Nederland heeft daarom bij de gemeente Oldebroek het contract opgezegd.
Het zwembad blijft gewoon open en alle lessen, activiteiten en verenigingsuren gaan door. Er is een opzegtermijn van 8 maanden. In die tijd moet de gemeente Oldebroek overleggen met Sportfondsen over de voorwaarden waardoor de exploitatie door zou kunnen gaan......Lees verder op de website van de Stentor.
Plaats reactie