Schriftelijke vragen ChristenUnie over zorg

Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Schriftelijke vragen ChristenUnie over zorg

Bericht door Stefan »

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
8096 CP OLDEBROEK


Wezep, 31 oktober 2009

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 4:7 van het Reglement van Orde

m.b.t. verpleegbedden en zorgappartementen in Wezep


Geacht College,

In de afgelopen maanden bereikten onze fractie signalen van burgers die vragen stellen over het niveau van de zorg in Wezep. Het gaat om de verwachtingen die gewekt zijn door de gemeente, Delta wonen en Novel wonen&zorg (met deze laatste twee instanties heeft de gemeente een partnerrelatie bij de ontwikkeling van het Woonservicegebied). In onze functie van volksvertegenwoordigers geven wij u deze signalen door en vragen om uw reactie en beantwoording van onze vragen.

Waar gaat het om?

1. Inwoners van onze gemeente die eerst in Veldheem woonden, zijn naar Weidebeek en Turfhorst verhuisd in afwachting van de nieuwbouw van Veldheem. Bij hen is de verwachting gewekt dat door verhuizing naar één van deze complexen de noodzakelijke zorg gegarandeerd zou zijn. Het betreft hier de verwachting dat er verpleegplaatsen gerealiseerd zouden worden in deze nieuwe zorginstellingen. Verpleegplaatsen bieden het voordeel dat echtparen in geval van nood niet gescheiden worden. Deze verwachting berustte op brieven die bewoners van de verantwoordelijke instanties hebben gekregen en op de woorden die gesproken zijn bij de opening van beide instellingen.2. Verder is in de afgelopen tijd door bovengenoemde instellingen de verwachting gewekt dat na verhuizing van Veldheem de nieuwbouw van start zou gaan. Deze nieuwbouw zou ook de aanwezigheid van verpleegplaatsen garanderen, waardoor inwoners van onze gemeente in geval van bijzondere medische zorg niet naar een andere plaats overgebracht hoefden te worden. Echter: onze inwoners hebben van Novel te horen gekregen dat de nieuwbouw de eerstkomende jaren niet van start gaat. Daardoor is op het gebied van de verpleegplaatsen een zorgvacuüm ontstaan in onze gemeente.Een voorbeeld uit de praktijk:

Een echtpaar woont in een zorgappartement in de Turfhorst. Mevrouw is ernstig ziek en heeft spoedeisende zorg nodig. Vanuit Zwolle komt de opdracht om mevrouw met spoed naar een verpleeghuis over te brengen. Helaas is in deze omgeving geen plaats (meer) voor haar. Na tussenkomst van een dochter die in Assen woont, wordt zij naar die plaats overgebracht. Mevrouw wordt in Assen onderzocht, waarbij de familie te horen krijgt dat zij nooit vervoerd had mogen worden. Zij overlijdt diezelfde dag.

3. Door de vertraging van de nieuwe "Veldheem" zijn ook de bewoners van de aanleunwoningen en appartementen bij het oude Veldheem zonder directe hulp van Veldheem komen te zitten. Deze bewoners zijn daar vaak gaan wonen, omdat zij bij lichamelijke problemen een beroep konden doen op het personeel van Veldheem.

Nu Veldheem leeg is komen te staan, is deze hulp komen te vervallen en zijn zij aangewezen op de algemene zorg van Icare of Novel.

4. Een derde groep wordt gevormd door de nieuwe bewoners van Turfhorst en Weidebeek . Ook zij dachten zorg te kunnen krijgen van personeel van Novel. Zij zijn zich er echter niet van bewust dat eerst een indicatie nodig is voor een zorgvraag. Er is voor hen dus niets veranderd bij hun vorige woonsituatie; achteraf gezien hadden ze misschien helemaal niet hoeven te verhuizen.

Wij hebben contact opgenomen met de heer Looze van Novel wonen&zorg. Hij bevestigde dat de bouw van het nieuwe Veldheem met enkele jaren vertraagd is en dat er altijd een indicatie nodig is voor hulp bij een zorgvraag.

Bij navraag binnen het ambtelijk apparaat kregen wij een reactie waaruit blijkt dat men deze kwestie als een verantwoordelijkheid ziet van Novel Zorg&Wonen. In de programma-begroting van de gemeente Oldebroek 2010-2013 lezen wij echter het volgende:

“De gemeentelijke rol voor de zorg wordt door decentralisatie van het rijksbeleid steeds belangrijker. Het aanbod van voorzieningen (wonen, zorg en verpleging) verandert ingrijpend door de verbouwing van de zorgcentra in Oldebroek en Wezep en de voortgaande ontwikkeling van het woonservice-gebied Wezep” (p.55).

Daarom stellen wij als fractie aan het College, in haar rol als partner van het woonservicegebied Wezep, en daarnaast vanuit haar eigen verantwoordelijkheid als lokale overheid voor een goede zorg voor haar inwoners, de volgende vragen:

1. Hoe ziet het College de eigen rol bij de ontwikkeling van het nieuwe Veldheem?
2. Deelt het College onze zorgen zoals die hierboven verwoord zijn?

Als deze laatste vraag bevestigend beantwoord wordt:

3. Welke stappen gaat u ondernemen om een realistisch beeld te scheppen bij de inwoners omtrent het wonen in de genoemde zorgappartementen?
4. Welke concrete stappen treft het College om Novel aan onze inwoners de gewenste zorg te laten bieden?


Wij zien met belangstelling uw reactie en beantwoording tegemoet.

Namens de fractie van de ChristenUnie Oldebroek,

Inge de Vries- de Jong
Plaats reactie