Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9595
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Oldebroek, 7 januari 2010
Commissie Ruimte en Grond bespreekt masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein

Op dinsdag 12 januari bespreekt de commissie Ruimte en Grond om 19.00 uur het masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein in Wezep. De commissie vergadert in het gemeentehuis in Oldebroek. De vergadering is openbaar.

Masterplan
In het masterplan wordt de herontwikkeling van het winkelcentrum besproken. Er wordt gestreefd naar een compleet, compact en comfortabel winkelcentrum, waar het prettig wonen en verblijven is.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Barry »

hopelijk doen ze ook iets aan de overlast veroorzakenden en vernielzuchtige jeugd.

Als ze die niet eerst aanpakken, dan kunnen ze beter geen nieuw winkelcentrum maken.
Arnold van de Worp
Redactie
Berichten: 108
Lid geworden op: di jul 29, 2008 20:01
Locatie: Wezep, gemeente Oldebroek
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Arnold van de Worp »

ja, ik denk wel dat een hufterproof concept nu wel een goede gedachte is voor de gemeente en de ontwikkelaar
een nog eens goed met de jongeren op het centrum gaan praten lijkt me ook een goed idee om te kijken wat ze graag willen zien!

en daarnaast nog een oplossing voor de vrachtwagens, dat maakt het er ook niet veiliger op als het op het grote parkeerplein aan komt,
dan heb ik het dus over de vrachtwagens die bij blok/zeeman/kruitvat laden en lossen en dan heb je het stuk bij de lidl en de plus ook nog! dat word daar gewoon een wegblokade als die moeten inparkeren voor laden en lossen!
Anna
Berichten: 8
Lid geworden op: do aug 23, 2007 18:09
Locatie: wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Anna »

Het zou een beter idee zijn om de jongeren die overlast bezorgen te betrekken bij de plannen. Misschien hebben zij ook ideeën die voor de inwoners van Wezep goed zijn om te horen.
Ik hoop in ieder geval dat we wat gezellige terrasjes krijgen!
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Barry »

terrasje ben ik ook voor.

Ik hoop op een centrum met een gezellig ingericht plein, terassje (misschien zelfs 2) en alle winkels eromheen.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9595
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Shoppen Wezep wordt leuker
www.destentor.nl door Pieter Steenbergen. maandag 11 januari 2010

WEZEP - Een projectbureau presenteert morgenavond ten overstaan van de Oldebroekse raad het 'masterplan' voor winkelcentrum Meidoornplein in Wezep.....Lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
liesbert
Berichten: 28
Lid geworden op: di sep 23, 2003 10:28
Locatie: wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door liesbert »

wat meer kledingzaken en minder drogisterijen, want zeg nou zelf, 3 drogisterijen in één winkelcentrum is toch wel heel erg veel. Een schoenenzaak met meer gangbare schoenmode en een sportafdeling zou ook wel prettig zijn.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9595
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Ondernemers willen verder het is allang 5 voor 12 geweest.

Bericht door Redactie »

Ondernemers willen verder het is allang 5 voor 12 geweest.

Oldebroek 12 januari 2010 – Al vanaf 2001 vinden de ondernemers van het winkelcentrum in Wezep dat het winkelcentrum mee moet met de ontwikkelingen. Van een “shop and go” concept moet het centrum omgevormd worden naar een centrum waar meer aandacht is voor gezellig winkelen. De heer Beelen, meer dan veertig jaar winkelier in Wezep geweest, ziet het somber in als er niet snel genoeg een update van het centrum zal plaats vinden. “Anders gaan wij de bietenbrug op!”
Tijdens deze commissie vergadering werd het masterplan gepresenteerd door de Maathuis, stedenbouwkundige in dienst van de Grontmij. Dit masterplan moet de basis zijn voor richting waarin de verschillende partijen het centrum willen ontwikkelen. “Dit masterplan is geen blauwdruk. Het geeft aan in welke richting het winkelcentrum zich kan ontwikkelen en wat het daarbij gewenste ambitieniveau is.”

Binnenkort zal de gemeenteraad groen of rood licht geven voor verdere planvorming en onderzoeken.

Klik hier om de vertoonde presentatie te bekijken.

Afbeelding
De heer Beelen (gele trui); "Anders gaan wij de bietenbrug op!"

Tekst en foto's Martin Rotman
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9595
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Inspraakbijdrage Jan B. Kaiser

Indien mogelijk mijn inspreekbijdrage opnemen bij het zojuist geplaatste artikel over de commissievergadering van de gemeenteraad over het winkelcentrum Wezep:

Ik spreek hier conform de regels in als privé persoon, maar een ieder kent mijn positie (redactie ABO). Omdat ik nu ook voor het eerst over het masterplan hoor, feitelijk in vakjargon een pre-feasability study, wat hetzelfde is als een studie voorafgaand aan een haalbaarheidsonderzoek, loopt mijn bijdrage in enkel geval niet helemaal synchroon.

Geachte aanwezigen,

Gaarne wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele opmerkingen te maken over de planvorming van een nieuw winkelcentrum in Wezep, dat vanavond op de agenda staat.

De gemeente heeft mij één notitie doen toekomen: ‘Met het oog op de kern Wezep’ Visie op de kern Wezep in 2030, gedateerd 2 april 2007. Op basis hiervan, wil ik in dit kader toch enkele uitgangspunten benoemen en een aantal vragen [aan het college, deze zinsnede moest ik verwijderen] voorleggen.

1. Wie is de initiatiefnemer van het “masterplan”? Is dit de gemeente, een projectontwikkelaar? In ieder geval niet de winkeliersvereniging. Wat bedoelt de gemeente met regievorming. Een voortrekkersrol?

2. Aannemende dat het plan door een projectontwikkelaar uitgevoerd zal gaan worden is de vraag welke projectontwikkelaar dit is, en is er een intentie overeenkomst gesloten. In welke fase van ontwikkeling staan we momenteel. Wat zijn de go en no-go momenten voor de raad in het planproces.

3. Doet de raad er niet verstandig aan de bespreking van een “masterplan” over te laten aan een nieuwe raad?

4. Is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan [kennelijk niet] en zo ja, kan ik dan kennis nemen van de resultaten van deze onderzoeken? Zijn deze onderzoeken door onafhankelijke instellingen gedaan? Bestaat de bereidheid bij de winkeliers om na renovatie hogere huurprijzen te betalen. Zijn er belangstellenden voor de toegevoegde 2800 vierkante meter winkeloppervlakte en voor te realiseren woningen (hebben die een tuin? “er is weinig behoefte aan appartementen” stelt de notitie), en in hoeverre zal deze uitbreiding een positieve bijdrage leveren aan een evenwichtiger winkelbestand voor de inwoners van onze gemeente. En waar komen deze nieuwe winkeliers vandaan?

5. Zijn er door de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening veranderingen opgetreden in de rol en de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente bij dit soort ontwikkelingen. Wat zijn de consequenties voor de omwonenden van het centrum door veranderende verkeersstromen en wat is/wordt de bereikbaarheid en parkeergelegenheid van direct omwonenden. Dit mede ook in het licht van verkeersbewegingen van lossende vrachtwagens.

6. Vindt het college, gelet op de financiële risico’s en het feit dat we de komende jaren forse bezuinigingen in het vooruitzicht hebben aanvaardbaar om in deze tijd een project van deze omvang op te starten?
Mede ook gezien de grote financiële beslaglegging die ondermeer het niet rendabele bedrijventerrein Hattemerbroek met zich meebrengt.
Zijn de financiële verplichtingen van de gemeente inzake dit plan gekwantificeerd en zo ja, over welke bedragen hebben we het dan. (Ik heb uit de weekkrant van vandaag begrepen dat de gemeente jaarlijks drie miljoen euro aan onderhoudskosten, rente, etc. moet bijdragen). Mocht de gemeente, zoals in de notitie gesteld, niet of slechts marginaal financieel participeren in het winkelplan, welke toezeggingen van andere partijen zijn er dan nu al?

7. Is er lering getrokken uit de ervaringen met de renovatie van het winkelcentrum in Oldebroek. En zo ja, zijn deze ervaringen schriftelijk geëvalueerd en beschikbaar. Dit project duurt nu al tien jaar en tot nu toe is hierin uiterlijk weinig verandering in getreden. Zou het geen goede zaak eerst dit project naar behoren volledig af te ronden, alvorens een nieuw project te entameren? Renovatie van het winkelcentrum is niet een dermate urgente zaak dat hierop niet gewacht kan worden.

8. Brengt de sloop van het blok relatief nieuwe gebouwen, ondermeer bestaande uit de RABO-bank en bibliotheek voor de gemeente geen aanzienlijke kosten met zich mee, vooral ook omdat voor deze instellingen alternatieve huisvesting beschikbaar moet komen? Het omzetten van parkeerterrein in bebouwing om vervolgens op een steenworp afstand bebouwing in parkeerterrein om te zetten lijkt ons niet logisch en is mogelijk een geldverslindend plan. Wat gebeurt er met de Vika-garage en het garagebedrijf van Klaaysen en wie zal een verhuizing betalen? Mogen we niet concluderen dat diverse in de notitie vermelde zaken, zoals bijvoorbeeld het gemeenschappelijk gezondheidscentrum, het postkantoor, etc. inmiddels een stille dood gestorven zijn en dus niet in een vergevorderd stadium zijn.
9. De gemeente schrijft: “in dit stadium van het ontwikkelingsproces kan er nog geen sprake zijn van een financiële onderbouwing op grond waarvan tot een weloverwogen besluitvorming kan worden gekomen”. Waar praten we vanavond dan eigenlijk over? Een vrijblijvende forum discussie?

Mag ik mijn betoog afsluiten met de wijze woorden “bezint er gij begint” en nogmaals verwijzen naar de spreuk die op de rugzijde van de banken van de raadsleden geëtaleerd wordt. Leest u die nog eens over en laat die dan bezinken.
Tot slot stel ik mij op het standpunt dat de zorgvuldig afwegingen waarvan verwacht wordt dat de raad deze maakt, beter kunnen geschieden als de hierboven gestelde vragen helder en volledig door het college zijn beantwoord. Al deze afwegingen zullen in de nieuwe gemeenteraad hun beslag moeten krijgen.

Jan B. Kaiser

Wezep 12 januari 2010

Nog enkele antwoorden op vragen door commissieleden gesteld.

a) Naar aanleiding van een vraag van dhr Ruitenberg (CU): Dit stuk is in de vraagvorm gesteld, omdat ik de antwoorden zelf ook niet weet. Als ik mijn inbreng anders geformuleerd had, had men mij stelligheid en vooringenomenheid kunnen verwijten.

b) Naar aanleiding van een vraag van dhr Ten Hove (SGP): Ik ben niet tegen modernisering van het winkelcentrum. Ik realiseer mij dat wij met de tijd mee moeten gaan. Maar één en ander dient wel in de juiste volgorde te geschieden. Dus eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek, daarna de financiële consequenties onder ogen zien en dan pas het project bespreken en op zijn merites beoordelen. In het huidige stadium heeft er nog geen haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden.

Omdat ik mijn vijf minuten spreektijd bij de eerste inbreng volgens de voorzitter, dhr Souman, al opgesoupeerd had, heb ik afgezien van een tweede termijn. We waren toch al over tijd.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Stefan »

Nou ik ben benieuwd, er zijn nog genoeg dingen in de gemeente die niet opschieten dus het zou mij verbazen als er in 2012 ook écht een schep de grond in gaat.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Barry »

Dit plan lijkt mij realistisch en haalbaar. Ik hoop dat er snel een schop in de grond gaat.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Barry »

Ik vraag mij af of dhr. Kaiser de laatste tijd nog in het winkelcentrum van wezep is geweest...

Als ik het zo lees dan zou ik bijna denken dat hij tegen de herinrichting van het centrum is.
Voasvezes
Berichten: 7
Lid geworden op: wo jan 13, 2010 22:27

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Voasvezes »

Het grappige is dat bijna alle ondernemers in het centrum tegen het nieuwe plan zijn, evenals een groot aantal van de pand-eigenaars. ("De mensen willen graag voor de deur parkeren, laten we ze daarin tegemoet komen.").
Alle goedbedoelde "gezellige autoloze centra" in de wijde omgeving(hardenberg, dronten,stadshagen, binnensteden van Elburg en Hattem) "doen" het aantoonbaar slecht ten gunste van de centra met overal parkeren vlakbij de winkels (aa-landen, de vrijheid, meidoornplein, zwolle zuid)
Arnold van de Worp
Redactie
Berichten: 108
Lid geworden op: di jul 29, 2008 20:01
Locatie: Wezep, gemeente Oldebroek
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Arnold van de Worp »

Voasvezes schreef:Het grappige is dat bijna alle ondernemers in het centrum tegen het nieuwe plan zijn, evenals een groot aantal van de pand-eigenaars. ("De mensen willen graag voor de deur parkeren, laten we ze daarin tegemoet komen.").
Alle goedbedoelde "gezellige autoloze centra" in de wijde omgeving(hardenberg, dronten,stadshagen, binnensteden van Elburg en Hattem) "doen" het aantoonbaar slecht ten gunste van de centra met overal parkeren vlakbij de winkels (aa-landen, de vrijheid, meidoornplein, zwolle zuid)
Dan maar een parkeerdek boven de winkels :D

en wat Stefan zegt is ook een goed punt! zorg maar dat de andere zaken ook eens opgelost worden!
Pietje Politiek
Berichten: 29
Lid geworden op: za sep 26, 2009 21:51

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Pietje Politiek »

Politiek wil ondernemers subsidieren om te laten overleven.

Winkeliers en eigenaars van panden doen een dringend beroep op de politiek om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van het winkelcentrum in Wezep. De middenstand is bang dat de omzet in het centrum zal dalen als het centrum niet opnieuw ingericht wordt.
Het eerste masterplan voorziet een mogelijk tekort van minimaal 1 miljoen maar dat kan oplopen naar 4 miljoen.
Na realisatie van het centrum moet het centrum mensen aantrekken door een gezellige uitstraling. Een groot centraal plein voor een oranjefeest en een optreden van de VLS zal er niet meer zijn. Er zal toch wat verder gelopen moeten worden met de winkelkarretjes.
Door deze gezelligheid zal de middenstand naar verwachting floreren.

Dan vraag ik mij toch af:

1.Waarom moet de overheid hier in investeren? Als het zo goed is zal een ondernemer en investeerder toch graag mee willen doen?

2.Als de overheid hier geld in investeert, komt er dan op termijn ook wat voor terug?

3.Past het in de behoefte en de cultuur van de plaatselijke bewoner, m.a.w. heeft deze hier behoefte aan of gaat hij net zo lief de dingen doen die hij nu ook al doet?

4.Centrum Wezep heeft regionale uitstraling door de gratis parkeergelegenheid dicht bij de winkelier. Kan uit kostenoverwegingen in de toekomst het gratis parkeren blijven bestaan? Is het mogelijk dat klanten wegblijven door het verder moeten lopen naar de winkels?

De melkboer aan huis is door ontwikkelingen door de tijd vrijwel verdwenen. De kleine kernen hebben een andere en minder winkeliers. Postorderbedrijven en Internetwinkels zullen steeds meer druk zetten op bepaalde branches. Ontwikkelingen die voordelig uit kunnen pakken voor de klant en een uitdaging zijn voor de winkelier.
In de alinea hierboven wil ik een (wereldwijde) maatschappelijke ontwikkeling aangeven die niet te stoppen is met een bijdrage van enkele miljoenen door de gemeente.

Ondersteuning van de gemeente aan het masterplan is een subsidie, met als resultaat, dat branches die onder druk staan door genoemde ontwikkelingen enkele jaren later gedwongen zijn te stoppen dan nu het geval is. Uitstel van executie! Een slechte investering opgebracht door de burger!
Plaats reactie