Pagina 1 van 1

Vreemde vogels bij de gemeente

Geplaatst: vr jan 19, 2007 7:48
door Redactie
Vreemde vogels bij de gemeente

Gecorrigeerde tekst 3 februari 2007 naar aanleiding gesprek met Ton van Gelder eigenaar van het weerstation. Ton wist te melden dat bij onweer door de electrische ontladingen de windmeter onterecht hoge windsnelheden kan doorgeven. Ook een nieuwe meter gaf geen oplossing voor deze fout. Ton vertelde mij dat in de lijn van de naburige officiele meetstations de maximale windsnelheden tussen de 30 en 33 m/sec moeten zijn geweest.

Enkele weken geleden nog een folder van de overheid gekregen wat wij allemaal moeten doen bij een ‘ramp’. Nederland ligt zowat stil door de storm. In het noorden is volledige dijkbewaking ingesteld. Ook het Nationaal Crisis Centrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken alarmeert de bevolking. http://www.crisis.nl Het spoorverkeer is stil komen te liggen. In Kampen wordt de waterkering in werking gesteld. Vrachtauto’s waaien om. Wegen zijn afgesloten door omgewaaide bomen.

Maar het dorpsgesprek in Oosterwolde gaat gewoon door!


De storm heeft al vijf dodelijke slachtoffers gekost. Hoogste windsnelheden in Oldebroek waren 30-33 meter per seconde, dat is 110-120 km per uur. (Tekst was eerst: Hoogste windsnelheid in Oldebroek gemeten is 44,7 meter per seconde, dat is 161 km per uur.) Wat zijn dat voor mensen bij de gemeente die het dorpsgesprek onder deze onverantwoorde omstandigheden door durven laten gaan?

Zeker stormvogels met oogkleppen op?


Afbeelding
Op 3 februari afbeelding met 44.7m/s verwijderd, was foute meting.
Bron Weerstation Hattemerbroek

Door de weersomstandigheden konden ook verschillende mensen niet aanwezig zijn bij het dorpsgesprek. En mensen die de adviezen van de overheid wel serieus namen bleven natuurlijk ook weg. Dan is het natuurlijk geen echt dorpsgesprek meer!

Martin Rotman

Standvastige jongens bij de Gemeente

Geplaatst: za jan 20, 2007 10:01
door Redactie West
Goed gedaan gemeente bestuur
Laat je niet bij elk klein tegenwindje uit het veld slaan.
Een eenmaal genomen afspraak moet gewoon doorgaan.
Om iedereen weer bij elkaar te krijgen is een crime, dus als je een datum
afgesproken hebt, door laten gaan.
Tenzij het natuurlijk ECHT gevaarlijk is, en dat is het bijna nooit als het een landelijk advies is.
Eigen lokale beslissingen, daar gaat het om.

Op eigen titel Jan Bredewout

Geplaatst: do jan 25, 2007 0:29
door Bert-Jan
Geachte redactie, oftewel hallo Martin ;-)

Ik heb me vervoegd bij de leider van de Oldebroeker stormvogels die je noemt en ik heb geen oogkleppen bij hem kunnen constateren, overigens ;-)

Burgemeester Zielhuis had een uitleg voor de situatie. Het college (minus wethouder Klein) en ambtenaren zijn naar “De Heerdt” gegaan om daar de mensen persoonlijk op te vangen die toch onverhoopt zouden komen opdagen. De burgemeester wou voorkomen dat Oosterwoldenaren op een briefje aan de deur moesten lezen dat het dorpsgesprek niet zou doorgaan. Hij wou diegenen die tóch kwamen persoonlijk opvangen en met de aanwezigen bepalen of er alsnog een nieuwe planning gemaakt zou moeten worden.

Ook onze eerste burger had niet verwacht dat de Oosterwoldenaren nog in zo’n grote getale zouden komen opdagen, maar dat deden ze wel. Hierbij is besloten het dorpsgesprek dus doorgang te laten vinden.

In de commissie Bestuur & Veiligheid hebben we de materie als casus besproken. Ook andere commissieleden hadden meningen en/of vragen over het onderwerp.

Burgemeester Zielhuis neemt de gedachten mee en gaat zich er een mening over vormen. Vooral het communicatiemiddel om lokale burgers in het geval van calamiteiten snel én in grote getale te bereiken heeft daarbij de aandacht.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft overigens de lokale bestuurders niet voorzien van opdrachten en ook niet persoonlijk geïnstrueerd. Op Radio 1 werd dat op 18 januari wel zo gebracht, dat heb ik ook gehoord, maar de burgemeester ontkent dat bericht.

In het geval van het dorpsgesprek Oosterwolde op 18 januari is er geen mogelijkheid gezien om te voorkomen dat er nog burgers alsnog naar “De Heerdt” zouden komen als er wél een geluid van afgelasting zou zijn uitgegaan. Bovendien lagen de inschattingen anders, omdat de Oosterwoldenaren ook vanuit de kern veelal te voet naar het dorpshuis komen.

Verder telt denk ik ook mee dat Oosterwoldenaren een sterk saamhorigheidsgevoel hebben en niet al te snel binnen de deur blijven als ze over hun dorp kunnen spreken. Zelfs nu leek me de opkomst hoger dan in de kern Oldebroek het geval was vorig jaar (ik was ooggetuige, zogezegd).

Ik denk zelf dat we dit geval zeker als schoolvoorbeeld kunnen nemen en naast bestaande calamiteiten plannen kunnen houden. Dit was een onverwacht meetmoment voor situaties waarop het gemeentebestuur in korte tijd beslissingen moet (kunnen) nemen en daar de burgers van Oldebroek zo breed mogelijk zou moeten kunnen bereiken in een zo kort mogelijke tijd.

De landelijke calamiteitenplannen of acties zijn in mijn ogen niet afdoende en/of toepasbaar voor strikt lokale situaties, maar het moet ook weer mogelijk zijn om daar zelf kanalen en middelen voor te vinden. De lokale omroep is een van de middelen die genoemd werd.

Ik zie zeker wat in je kritieken en heb ze me dus ook aangetrokken. Jan Bredewout vertegenwoordigt het andere geluid, waar ik ook over nagedacht heb. Toch kies ik voor veiligheid. Als er wel onverhoopt iets gebeurt was met een bezoeker, dan was dat, geheel begrijpelijk, een heel groot item geworden, immers.

We zullen zien wat hier uitkomt.

Hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter

Stormvogels

Geplaatst: do jan 25, 2007 10:42
door mrotman
Hallo Bert-Jan,

Allereerst: Wat heeft bij mij de "trekker" overgehaald tot het schrijven van mijn reactie. Dat was jouw melding via het radio programma Infocus (goed programma trouwens) dat je contact had met de gemeente en kon melden dat het dorpsgesprek doorging.

Hier onder nog enkele opmerkingen over je uitgebreide reactie. (bedankt hiervoor)
Burgemeester Zielhuis had een uitleg voor de situatie. Het college (minus wethouder Klein) en ambtenaren zijn naar “De Heerdt” gegaan om daar de mensen persoonlijk op te vangen die toch onverhoopt zouden komen opdagen. De burgemeester wou voorkomen dat Oosterwoldenaren op een briefje aan de deur moesten lezen dat het dorpsgesprek niet zou doorgaan. Hij wou diegenen die tóch kwamen persoonlijk opvangen en met de aanwezigen bepalen of er alsnog een nieuwe planning gemaakt zou moeten worden.
De burgemeester of wethouder (Veldhoen woont in Oosterwolde) had ook alleen kunnen gaan, de mensen een kopje koffie aanbieden en vertellen dat het dorpsgesprek afgelast is.
Ook onze eerste burger had niet verwacht dat de Oosterwoldenaren nog in zo’n grote getale zouden komen opdagen, maar dat deden ze wel. Hierbij is besloten het dorpsgesprek dus doorgang te laten vinden.
Dat doet niets af aan de situatie en als het geen noodweer was geweest waren er vast mensen gekomen die er nu niet door durfden. Een Dorpsgesprek moet open staan voor iedereen en er moeten geen belemmeringen zijn.
In de commissie Bestuur & Veiligheid hebben we de materie als casus besproken. Ook andere commissieleden hadden meningen en/of vragen over het onderwerp.
Burgemeester Zielhuis neemt de gedachten mee en gaat zich er een mening over vormen. Vooral het communicatiemiddel om lokale burgers in het geval van calamiteiten snel én in grote getale te bereiken heeft daarbij de aandacht.
Ik ben blij dat hier verder over gesproken wordt.
Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft overigens de lokale bestuurders niet voorzien van opdrachten en ook niet persoonlijk geïnstrueerd. Op Radio 1 werd dat op 18 januari wel zo gebracht, dat heb ik ook gehoord, maar de burgemeester ontkent dat bericht.
Het hoeft toch zeker niet eerst in de Staats Courant gepubliceerd worden. Op de site van het Ministerie van Binnenlandse zaken www.crisis.nl was ook een waarschuwing uitgegeven. En bovenal kun en moet je als bestuurder toch ook je eigen verantwoordelijkheid nemen.
In het geval van het dorpsgesprek Oosterwolde op 18 januari is er geen mogelijkheid gezien om te voorkomen dat er nog burgers alsnog naar “De Heerdt” zouden komen als er wél een geluid van afgelasting zou zijn uitgegaan. Bovendien lagen de inschattingen anders, omdat de Oosterwoldenaren ook vanuit de kern veelal te voet naar het dorpshuis komen.
Website gemeente Oldebroek, LOCO radio, www.oldebroek.net , website dorpsbelangen Oosterwolde en www.locomediagroep.nl Het is zelfs niet geprobeerd. Op een vraag wordt zelfs verteld dat het dorpsgesprek doorgaat. (interview Bert-Jan Dokter bij Infocus)
De landelijke calamiteitenplannen of acties zijn in mijn ogen niet afdoende en/of toepasbaar voor strikt lokale situaties, maar het moet ook weer mogelijk zijn om daar zelf kanalen en middelen voor te vinden. De lokale omroep is een van de middelen die genoemd werd.
Ook zelf je verantwoording nemen als bestuurder. En vergeet www.oldebroek.net niet. www.oldebroek.net kan gemakkelijk een subforum openen voor calamiteiten. (wat een idee!) Maar dit moet eigenlijk gebeuren via www.oldebroek.nl

Ik hoop dat ik met mijn reactie ondanks de ongezouten kritiek een positieve bijdrage lever aan onze gemeente. Zodat bij een volgende situatie beter op de omstandigheden ingepeeld zal worden.

Enne .... bestuurders vat het niet te persoonlijk op ik heb eb wil geen ruzie met jullie.
Martin Rotman

Geplaatst: do jan 25, 2007 11:24
door Bert-Jan
Hallo Martin,

Kritiek op basis van argumenten is nooit een probleem. Je draagt met je opmerkingen gewoonweg bij aan nuttige denkprocessen bij alle betrokkenen. Bestuurders die boos worden om onderbouwde kritiek, zijn geen goede bestuurders in mijn ogen. Ik denk dat je dus geen boze gezichten zult aantreffen ;-)

Mijn reactie/melding destijds tijdens een interview in "Infocus" bij LOCO radio zat me achteraf ook dwars. In mijn naïviteit heb ik wellicht mensen aangezet om tóch de deur uit te gaan tijdens de storm. Ik neem dat mezelf kwalijk, omdat ik e.e.a. niet op tijd heb ingeschat.

De basis van je gelijk zit hem ook in de verwachtingen die niet helder blijken. Hoe communiceer je als gemeentelijke overheid zo snel en adequaat mogelijk naar de burgers én weet je er ook zoveel mogelijk te bereiken (in korte tijd) als dat nodig is. welk beeld geef het de burger als er een opmerkelijk verschil is tussen respons van landelijke en lokale overheden. Dat zijn toch belangrijke gegevens voor vertrouwen.

De media die je noemt zijn zeker geschikt. Vergt wel een aantal afspraken om de communicatiemiddelen ook zo betrouwbaar en beschikbaar mogelijk te hebben. Bij rampen kunnen immers ook belangrijke voorzieningen uitvallen (stroom, kabelnet, internet, telefonie e.d.)

Ik denk dat het lokale rampen en incidentenplan misschien wel naast deze situatie gehouden zou kunnen worden om optimaal lering te trekken uit een praktijk situatie. Ook als is er wellicht wél van alles geregeld, het feit blijft dan nog dat wij als burgers daar dus naar zitten te raden en dat is de crux, nietwaar?

Ik waardeer je bijdrage en hoop dat er officiëel vervolg op komt.

Hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter

Correctie hoogste windsnelheid

Geplaatst: za feb 03, 2007 9:28
door mrotman
Correctie hoogste windsnelheid

Gecorrigeerde tekst 3 februari 2007 naar aanleiding gesprek met Ton van Gelder eigenaar van het weerstation. Ton wist te melden dat bij onweer door de electrische ontladingen de windmeter onterecht hoge windsnelheden kan doorgeven. Ook een nieuwe meter gaf geen oplossing voor deze fout. Ton vertelde mij dat in de lijn van de naburige officiele meetstations de maximale windsnelheden tussen de 30 en 33 m/sec moeten zijn geweest.

http://oldebroek.net/phpBB2/viewtopic.php?p=5293#5293

Mijn excuus dat ik een foute meting gebruikt heb om mijn betoog te onderstrepen.

Martin Rotman